Ποιοι Είμαστε

Η mycontent.ellak.gr είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας συμμετέχουν εθελοντικά εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, και ξεδιπλώνεται μέσα από δυο βασικές δράσεις:

– Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του Ανοιχτού Περιεχομένου καθώς και της χρήσης και σύνταξης εκπαιδευτικού περιεχομένου, προβάλλοντας το συνεργατικό παράδειγμα της Wikipedia, με ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και ενέργειες επιμόρφωσης και κινητοποίησης.

– Την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην κατεύθυνση παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε αυτό να απλωθεί σε περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση στην δημόσια πληροφορία αξιοποιώντας το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από τα κινήματα για το ανοιχτό περιεχόμενο και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν διαθέσιμες στη σελίδα go.eellak.gr/oer για τον εμπλουτισμό της οποίας υπάρχει ήδη κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν συμπληρώνοντας πηγές Ανοιχτού Περιεχομένου που διαθέτει ο φορέας τους, αλλά και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του «Ωρολόγιου Προγράμματος» το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

View Larger Map

 

—————————————————————————————-
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info AT ellak DΟΤ gr
Τηλέφωνο: +30 210-7474-271
Φαξ: +30 210-7474-490
Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα