ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Οδηγός συγγραφής λημμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στη σελίδα MyWikipedia Greece, όπου καταχωρούνται όλα τα παραδοτέα που παράγονται μέσα από την πρωτοβουλία MyWikipedia τα οποία  μπορούν να αξιοποιηθούν από την ελληνική κοινότητα της Wikipedia, αναρτήθηκε ένα νέο εγχειρίδιο: ο Οδηγός συγγραφής λημάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, αλλά και επί μέρους Πόλεις και Χωριά, με σκοπό να βοηθήσει στη συγγραφή λημμάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.

Οι φορείς Τ.Α., αλλά και όσοι ασχολούνται με την καταγραφή της λαογραφικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούν να βρουν σε αυτόν τον οδηγό χρήσιμες πληροφορίες για το πως θα ανεβάζουν στη Wikipedia λήμματα με την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας τους, τους επιφανείς εκπρόσωπους γραμμάτων και τεχνών, τα μέρη με φυσικό κάλος, χάρτες, φωτογραφίες κλπ

Όπως όλα τα εγχειρήματα της Wikipedia, ο οδηγός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να συμπληρώνεται, με σκοπό να γίνει ένα πλήρες «εργαλείο» για την καταγραφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σχετικές πληροφορίες και στο άρθρο: Wikipedia και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

Leave a Comment