ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Νέος δικτυακός τόπος «e-γεωγραφία», από την Ελληνική Πύλη Παιδείας

Ένας νέος δικτυακός τόπος «e-γεωγραφία« δημιουργήθηκε και αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας
Σ
κοπός του νέου δικτυακού τόπου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει φύλλα εργασίας και σενάρια διδασκαλίας καθώς και όποιο άλλο πολυμεσικό ή συμβατικό υλικό απαιτείται για την υλοποίησή τους.

Ο δικτυακός τόποτς e-γεωγραφία, περιλαμβάνει Χάρτες, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για τη θρησκεία, σύνδεσμοι γεωγραφίας καθώς και προτάσεις για τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Θα ενημερώνεται τακτικά και είναι ανοιχτός σε προτάσεις για προσθήκες, βελτιώσεις και συνεργασία.

Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού, καθώς και οι «Όροι χρήσης».

Leave a Comment