ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Κάλεσμα της Europeana για υποστήριξη στις συζητήσεις στο Ε.Κ. για τα Πνευματικά δικαιώματα

Οι συζητήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα προχωρούν με ταχύτητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις επιτροπές που έχουν συντάξει γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις για τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πνευματικά δικαιώματα που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016.

Οι αναφορές, από αυτές τις επιτροπές, είναι πλέον ανοιχτές για τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τα σχολιάσουν και να τα τροποποιήσουν περαιτέρω, πριν να ψηφιστούν από κάθε επιτροπή για την σύνταξη της τελικής οδηγίας. Ορισμένες από τις τροποποιήσεις είναι κατά την άποψή μας, σημαντικές και θα πρέπει να πάρουν τη μέγιστη υποστήριξη. Άλλες είναι άχρηστες, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα απορριφθούν. Θέλουμε να είναι πλήρως ενήμεροι οι Ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT)  για τη θέση των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ζητούμε, συνεπώς, τη βοήθειά σας για να ενημερωθούν.

Μπορείτε να βοηθήσετε, επικοινωνώντας  με τους ευρωβουλευτές σας, πριν από τη συζήτησή  στις 25 Απριλίου (ψηφοφορία στις 4 Μαΐου), ιδανικά στη δική σας γλώσσα. Για να σας βοηθήσουμε, εδώ μπορείτε να βρείτε με ένα σχέδιο κειμένου (στην αγγλική γλώσσα) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το  e-mail σας. Παρακαλείστε να προσαρμόσετε την εισαγωγή στο e-mail σας, ώστε να αντανακλά το είδος του οργανισμού που προέρχεται (προσωπικό Mail / ίδρυμα / ένωση).

Μερικές από τις βασικές θέσεις μας

  • Υποχρεωτική εξαίρεση της ψηφιοποίησης για τη συντήρηση: Μια τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση , ως μέσο διατήρησης και να επιτρέπει κοινές προσπάθειες ψηφιοποίησης, που να συμπεριλαμβάνουν και τρίτους.
  • Χρήση των out-of-Commerce Έργων: Χρειάζεται εξαίρεση, ώστε να είναι δυνατή η χρήση των μη εμπορικών έργων στα οποία η αδειοδότηση, ή η παράταση της αδειοδότησης δεν είναι διαθέσιμη ή αναμένεται να είναι διαθέσιμη.
  • Εξόρυξη Δεδομένων και Κειμένου: Οι δικαιούχοι της προτεινόμενης εξαίρεσης είναι πολύ λίγοι. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους τα  ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τους δημοσιογράφους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
  • Εκπαιδευτικές Χρήσεις: Και πάλι, οι δικαιούχοι της προτεινόμενης εξαίρεσης είναι πολύ λίγοι. Η εξαίρεση θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον εκπαιδευτικό σκοπό και όχι το είδος του ιδρύματος ή το πρόσωπο που εκτελεί τη διδασκαλία.

Αν σας ενδιαφέρουν οι δράσεις της Europeana για την μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Leave a Comment