ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

UN OpenGIS: Ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα των Ηνωμένων Εθνών για την παγκόσμια χαρτογράφηση

Η πρωτοβουλία Open GIS (Geographic Information System) των Ηνωμένων Εθνών, υπό την ηγεσία του Γεωχωρικού Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας δέσμης εργαλείων GIS ανοιχτού κώδικα για τη στήριξη των δράσεων του ΟΗΕ. Η πρωτοβουλία αυτή, υποστηριζόμενη από διάφορους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των κενών δυνατοτήτων στα GIS και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των GIS ανοικτού κώδικα παγκοσμίως. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και μεταξύ άλλων έργων, αναπτύχθηκε από τα μέλη του Open GIS του ΟΗΕ η εργαλειοθήκη διανυσματικών tiles του ΟΗΕ . Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους δημόσιους οργανισμούς στη δημιουργία διανυσματικών tiles που θα χρησιμοποιηθούν ως χάρτες βάσης. Ο στόχος είναι να παρασχεθεί ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον για την παραγωγή βασικών χαρτών παρόμοιου με εκείνους που προσφέρονται από δημοφιλείς πλατφόρμες διαδικτυακών χαρτών. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στόχου, του έργου Global Mapping, το οποίο δημιουργήθηκε το 1996 και οδήγησε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου χάρτη που θα καλύπτει το υψόμετρο, την κάλυψη γης και τη βλάστηση.

Η δομή της διανυσματικής εργαλειοθήκης tiles του ΟΗΕ χρησιμοποιεί υπάρχον λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ενώ ενσωματώνει προσαρμοσμένα σενάρια που αναπτύχθηκαν και μοιράζονται ανοιχτά από την κοινότητα των Ηνωμένων Εθνών. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από διάφορες βασικές λειτουργίες.

Η λειτουργία εισαγωγής ανακτά δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως PostGIS, ESRI Shapefile, OSM PBF, GeoJSON Text Sequence και GeoJSON Vector Tiles. Τα ονόματα επιπέδων και τα επίπεδα ζουμ εκχωρούνται στα εισαγόμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες δέσμες ενεργειών ανοιχτού κώδικα.

Η λειτουργία Host χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών Node.js για να φιλοξενήσει σπονδυλωτά διανυσματικά πακέτα πλακιδίων, εξασφαλίζοντας απλότητα και επεκτασιμότητα. Ορισμένα scripts μιμούνται τη συμπεριφορά ενός ArcGIS Server, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση και διαλειτουργικότητα.

Καθώς τα υπερμεγέθη διανυσματικά tiles μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τις εφαρμογές, η λειτουργία Optimise επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απόδοσης της υπηρεσίας διανυσματικών πλακιδίων., Νέες δέσμες ενεργειών έχουν αναπτυχθεί για να υπολογίσουν και να οπτικοποιήσουν την κατανομή μεγέθους μεμονωμένων πλακιδίων, επιτρέποντας τη στοχευμένη βελτιστοποίηση.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη αναπτύξει ένα παγκόσμιο πρωτότυπο διανυσματικών tiles για εσωτερική χρήση, βελτιστοποιώντας τα μεμονωμένα μεγέθη tiles κάτω των 128 KB και εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με την υπηρεσία διανυσματικών tiles ArcGIS Server. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν αυτόματες και συνεχείς καθημερινής ενημερώσεις, και το παγκόσμιο σύνολο δεδομένων διανυσματικών tiles μπορεί επί του παρόντος να παραχθεί μέσα σε μια εβδομάδα.Η πρώτη έκδοση της διανυσματικής εργαλειοθήκης tiles του ΟΗΕ παρουσιάστηκε σε μια κεντρική ομιλία στο FOSS4G Asia 2018. Τα μέλη του Open GIS του ΟΗΕ αποτελούνται από Συνεισφέροντες και Παρατηρητές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποίων η Αρχή Γεωχωρικής Πληροφόρησης της Ιαπωνίας χρησιμοποιεί την εργαλειοθήκη για πρωτότυπη παραγωγή διανυσματικών tiles.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο με το παρόν έγγραφο από τους κύριους προγραμματιστές αυτού του έργου.  Συνολικά, η εργαλειοθήκη διανυσματικών tiles του ΟΗΕ αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των δημόσιων οργανισμών να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας διανυσματικά tiles για βασικούς χάρτες, προωθώντας αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις χαρτογράφησης. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment