ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Εργαστήρια για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia σε Λάρισα, Καρδίτσα και Βόλο.

Μετά τα πολύ επιτυχημένα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στη Βέροια, στη Σάμο και στην Αταλάντη, η δράση για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia συνεχίζεται σε Λάρισα, Καρδίτσα και Βόλο. Η διοργάνωση των τριών αυτών workshops αρχίζει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 18.00 στην αίθουσα πληροφορικής του 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, συνεχίζεται την Τρίτη 29-3-2011, ώρα 18.00 στο 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30-3-2011 και ώρα 17.00 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.

Τα workshops διοργανώνονται, επίσης από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τους συντάκτες της Βικιπαίδειας, στο πλαίσιο του έργου “Δες την Ψηφιακά 2.0” στο οποίο εμπεριέχεται η δράση για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά και αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την εξοικείωση με την χρήση της Βικιπαίδειας, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας.