Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Τι είναι οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι;

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources, OERs είναι εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να τροποποιηθεί και να ενισχυθεί, επειδή οι δημιουργοί του έχουν δώσει την άδειά τους στους άλλους για να το κάνουν. Τα άτομα ή οι οργανισμοί που δημιουργούν OERs -στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται υλικά όπως διαφάνειες παρουσίασης, podcasts, διδακτέα ύλη, εικόνες, σχέδια μαθήματος, βίντεο διαλέξεις, χάρτες, φύλλα εργασίας και ακόμη και ολόκληρα εγχειρίδια- έχουν παραιτηθεί από μέρος (αν όχι από όλα) των πνευματικών τους δικαιωμάτων που σχετίζονται με τους έργα τους, συνήθως μέσω νομικών εργαλείων, όπως είναι οι άδειες Creative Commons , έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, να τα επαναχρησιμοποιούν, να τα μεταφράζουν και να τα τροποποιούν.

Γιατί είναι ευεργετικοί οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι;

Εφαρμόζοντας ανοικτές άδειες στο εκπαιδευτικό υλικό επιτρέπεις στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν  για να οικοδομήσουν αυτά τα υλικά διαφοροποιώντας τα ειδικά για τους μαθητές τους. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος των μαθηματικών μπορεί να αποκτήσει άδεια χρήσης σε ανοιχτές ασκήσεις για τους μαθητές του, αλλά να ξαναγράψει τις ασκήσεις για να συμπεριλάβει τη γλώσσα που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή σε μια δημογραφική ομάδα. Με τη σειρά του, μπορεί να μοιραστεί τις τροποποιημένες ασκήσεις με άλλους που μπορεί να επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Παράλληλα, η συνεργασία στα OERs επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από κοινού και παράλληλα να εξασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των υλικών τους. Οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, μπορεί να θέλουν να μοιράζονται τους πόρους που έχουν αναπτύξει τηρώντας τα κυβερνητικά εκπαιδευτικά πρότυπα, όπως τα Common Core State Standards

Οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους  που συνδέεται με την παραγωγή και την διανομή διδακτικού υλικού στα πρωτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν αυτά τα υλικά, συχνά με χαμηλό κόστος, για την χρήση τους στις τάξεις τους, αλλά μπορούν επίσης να ενημερώσουν αυτά τα υλικά και να μοιραστούν αυτές τις αλλαγές και με τους άλλους, κρατώντας το περιεχόμενο έγκαιρο, αξιόπιστο και ακριβές. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να περιμένουν τις εταιρείες να εκδώσουν σε ένα βιβλίο την νέα έκδοση του εκπαιδευτικού τους υλικού (όπως δηλ. λειτουργούν τα παραδοσιακά πνευματικά δικαιώματα).

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι πιο χρήσιμοι όταν οι εκπαιδευτικοί τους διανέμουν σε ανοικτούς μορφότυπους (open formats) έτσι ώστε οι άλλοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες τεχνικές πλατφόρμες που τα σχολεία τους έχουν υιοθετήσει. Πρότζεκτ όπως τα OER Commons ενεργούν ως αποθετήρια για υψηλής ποιότητας ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

 

logo-hidpi-square

 

Το oercommons.org είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ανοιχτής μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πάνω από 70.000  πηγές ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν, να περιηγηθούν, να συνεργαστούν, να συζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν υλικό από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θέματα. Για παράδειγμα στο oercommons μπορείτε να βρείτε από πανεπιστημιακά μαθήματα και σημειώσεις , ψηφιακά βιβλία, εκπαιδευτικές εφαρμογές μέχρι και σχέδια μαθημάτων και δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο.

To oercommons.org είναι μια ελεύθερη εκπαιδευτική ψηφιακή βιβλιοθήκη που λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα των αδειών creative commons. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διαβάσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε  ελεύθερα την συντριπτική πλειοψηφία του εκπαιδευτικού υλικού που περιέχει μιας και οι δημιουργοί τους έχουν επιλέξει να διατηρήσουν ελάχιστα ή και καθόλου πνευματικά δικαιώματα μέσω των αδειών creative commons ή GNU/GPL.