ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ανοιχτό Περιεχόμενο

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία που αποκομίσαμε από τις εκδηλώσεις για τον εμπλουτισμό της Wikipedia, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις πηγές που μπορεί αυτό να προσφέρει στην τεκμηρίωση των λημμάτων της Wikipedia. Αποφασίσαμε λοιπόν από την εφετινή περίοδο 2012-2013, η καμπάνια για τον εμπλουτισμό της Wikipedia να μετασχηματισθεί σε … Read more