Μαθήματα εγκατάστασης και ρύθμισης Ubuntu Linux

ubuntu-schΤα  μαθήματα Εγκατάστασης  και ρύθμισης Ubuntu Linux  θα περιλαμβάνουν 2 3ωρα μαθήματα:

  • 1 3ωρο μάθημα όπου οι συμμετέχοντες θα φέρουν τους υπολογιστές τους και οι εθελοντές εκπαιδευτές θα τους οδηγήσουν στην εγκατάσταση του ubuntu linux στον υπολογιστή τους
  • 1 3ωρο μάθημα στο οποίο θα επιλύονται απορίες για την χρήση του Ubuntu Linux και θα επιλύονται  τυχόν προβλήματα που υπάρχουν κατά την εγκατάσταση και χρήση του Ubuntu από το πρώτο μάθημα

 

Μερικά από τα σενάρια που θα καλύπτουν τα μαθήματα:

●     Η εγκατάσταση του Ubuntu Linux ως μοναδικό λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή.
●     Η εγκατάσταση του Ubuntu Linux ως σύστημα διπλής-εκκίνησης (dual boot), παράλληλα με όποιο άλλο λειτουργικό σύστημα έχετε ήδη εγκατεστημένο.
●     Η αναβάθμιση του Ubuntu Linux σε νεότερη έκδοση.
●     Ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων σε υπάρχουσα εγκατάσταση.

Στα μαθήματα αυτά θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί:

●     να μάθει πως να εγκαταστήσει, ρυθμίσει και να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux μαζί με δεκάδες εφαρμογές Ελεύθερου λογισμικού που το συνοδεύουν.
●     Να δει σε δράση το Ubuntu Linux ακόμη και αν δεν θέλει να κάνει εγκατάσταση στον υπολογιστή σας.
●     Να λύσει τυχόν απορίες  για το αν το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό είναι κατάλληλο για αυτόν.
●     Να λάβει βοήθεια για τυχόν προβλήματα που έχει κατά την εγκατάσταση και χρήση του Ubuntu.

Οι εθελοντές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων, μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή γενικώς άτομα με γνώσεις στην εγκατάσταση και χρήση του Ubuntu Linux όπως περιγράφονται παραπάνω και με εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα μαθήματα εγκατάστασης και ρύθμισης Ubuntu Linux θα ολοκληρωθούν σε 2 τρίωρα μαθήματα, και θα υπάρχουν 4-5 εκπαιδευτές ανά μάθημα. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων θα παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους τίτλος παρακολούθησης. Όλοι οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση τη διοργάνωση τουλάχιστον δύο (2) κύκλων εκπαιδεύσεων ανά σχολική περίοδο (Με τον κάθε κύκλο να έχει διάρκεια 2 εβδομάδες συνολικά 6 ώρες). Οι εθελοντές-εκπαιδευτές θα λαμβάνουν βεβαίωση συνεργασίας από το Δήμο Αθηναίων και την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Αίτηση συμμετοχής εθελοντών εκπαιδευτών