Εγγραφή στο Δίκτυο υποστηρικτών του MyContent

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη διάδοση και αξιοποίηση του ελεύθερου περιεχόμενου, λειτουργεί η «Πανελλαδική Επιτροπή Υποστήριξης της Δράσης mycontent», στην οποία συμμετέχουν ελληνόφωνοι από την Ελλάδα και διεθνώς.

Κυριότεροι σκοποί της επιτροπής είναι:

1.Υποστήριξη των δράσεων που θα γίνουν κατά τόπους, όπως σεμινάρια, παρουσιάσεις, επαναληπτικές εκδηλώσεις κλπ

2.Ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ιδεών για την καλύτερη ευδοκίμηση του εγχειρήματος, αλλά και τη συνέχιση των δράσεων μετά από ένα σεμινάριο ή μία εκδήλωση, για να μη χάνεται η δυναμική που αναπτύσσεται.

3.Επαφές με εκπροσώπους φορέων της περιοχής, που εκτιμάται ότι μπορούν να βοηθήσουν.

4.Η παρακολούθηση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σεμιναρίων που γίνονται σε άλλη πόλη, ώστε να μπορούν στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής να οργανώσουν και να παρουσιάσουν σεμινάρια στην περιοχή τους.

5. Οργάνωση κατά τόπους «ομάδων ανοιχτού περιεχομένου» με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να συμβάλλουν και την ανάπτυξη τοπικών δράσεων για τον εμπλουτισμό της wikipedia του OpenStreetMap και του OpenGLAM  στα Ελληνικά.

6. Επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό την αξιοποίηση του ανοιχτού περιεχομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

7. Άλλες ιδέες και δράσεις που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.

Δίκτυο Υποστηρικτών του MyContent

Fields marked with an * are required