Σχολεία και πρόγραμμα μαθημάτων του 3ου κύκλου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος , ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σας καλεί να παρακολουθήσετε τα ανοικτά μαθήματα Τρισδιάστατης Εκτύπωσης που θα γίνουν στο 57ο/61ο (Κολωνός) και στο 93ο Δημοτικό Σχολείο (Νέος Κόσμος) της Αθήνας

Στα μαθήματα αυτά μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού (Εφαρμογές 3d printing).


Ο κάθε κύκλος παρουσιάσεων του σχολείου τρισδιάστατης Εκτύπωσης καλύπτει την εισαγωγή στις έννοιες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού και παραμετροποίησης αντικειμένων καθώς και την ολοκλήρωση ενός προσωπικού πρότζεκτ εκτύπωσης για κάθε συμμετέχοντα.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. την διαδικασία ένταξης των τεχνολογιών αυτών στη μαθησιακή διαδικασία και παραγωγική διαδικασία όπως και τα πιθανά οφέλη ή προβλήματα από την υιοθέτησή τους. Πιθανή εμπειρία στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας είναι χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

93o Δημοτικό Σχολείο Aθηνών

10/05/2017

11/05/2017

 

18:00-21.00

18:00-21.00

57o/61ο Δημοτικό Σχολείο Aθηνών

24/05/2017

31/05/2017

 

18:00-20.30

18:00-20.30

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία στον παρακάτω
σύνδεσμο και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα δήλωση συμμετοχής στο σχετικό πεδίο:
https://www.athensopenschools.gr/el/draseis/oles-oi-draseis/?did=565
ή
Καλέστε στα τηλέφωνα 2105277089 ή 2105277570 και αναφέρετε:
α) Όνομα ενδιαφερόμενου
β) Τίτλο δράσης
γ) “Ανοιχτό Σχολείο”
δ) Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου