Σχολείο εισαγωγής και εξοικείωσης με τον προγραμματισμό

code Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του Δικτύου Ενεργών Πολιτών Αθήνα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται αλλά και έχουν την δυνατότητα και προηγούμενη εμπειρία να διδάξουν στα ανοιχτά σχολεία 3 δίωρα μαθήματα εισαγωγής και εξοικείωσης με τον προγραμματισμό υπολογιστών μέσα από ανοιχτές πλατφόρμες που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες

  • Εξοικείωση με τις αρχές προγραμματισμού με πρακτικά παραδείγματα από το https://code.org/
  • Εισαγωγή στην συγγραφή γλώσσας html μέσω online html editor (http://www.onlinehtmleditor.net/ )
  • Βελτίωση και τροποποίηση html και ιστοσελίδων μέσω του thimble (https://thimble.mozilla.org/ )

Οι εθελοντές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων, μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή γενικώς άτομα με γνώσεις στα ανάλογα αντικείμενα  όπως περιγράφονται παραπάνω και με εκπαιδευτική εμπειρία.

Το σχολείο ανοικτού κώδικα θα ολοκληρωθεί σε 3 δίωρα μαθήματα, και θα υπάρχουν 3 εκπαιδευτές ανά μάθημα. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων θα παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους τίτλος παρακολούθησης. Όλοι οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση τη διοργάνωση τουλάχιστον δύο (2) κύκλων εκπαιδεύσεων ανά σχολική περίοδο (Με τον κάθε κύκλο να έχει διάρκεια 3 εβδομάδες συνολικά 6 ώρες). Οι εθελοντές-εκπαιδευτές θα λαμβάνουν βεβαίωση συνεργασίας από το Δήμο Αθηναίων και την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Αίτηση συμμετοχής εθελοντών εκπαιδευτών