ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Πρώτες εκδηλώσεις για την περίοδο 2012-2013

Με δύο νέες εκδηλώσεις, ξεκινάει η νέα περίοδος 2012-2013. Από εφέτος η καμπάνια για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia, μετασχηματίζεται σε γενικότερη καμπάνια για το Ανοιχτό Περιεχόμενο, η οποία φυσικά θα παριλαμβάνει και τη Wikipedia. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος … Read more