ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ανοιχτό Περιεχόμενο

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία που αποκομίσαμε από τις εκδηλώσεις για τον εμπλουτισμό της Wikipedia, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις πηγές που μπορεί αυτό να προσφέρει στην τεκμηρίωση των λημμάτων της Wikipedia.

Αποφασίσαμε λοιπόν από την εφετινή περίοδο 2012-2013, η καμπάνια για τον εμπλουτισμό της Wikipedia να μετασχηματισθεί σε καμπάνια για το Ανοιχτό Περιεχόμενο, η οποία φυσικά θα περιλαμβάνει και την Wikipedia.

Σαν ένα πρώτο βήμα θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε τις πηγές με Ανοιχτό Περιεχόμενο που υπάρχουν τις οποίες θα εμπλουτίζουμε συνεχώς με νέες πηγές.

Παραθέτουμε ορισμένες πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου για αρχή και καλούμε όλους τους φορείς που διαθέτουν παρόμοιες πηγές να τις καταγράψουν, μαζί με οδηγίες για τη σωστή χρησιμοποίηση τους:

1. http://openarchives.gr/,   Το portal αυτό πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 62 ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια.

2. http://digitalschool.minedu.gov.gr, Το “Ψηφιακό Σχολείο” από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

3.http://www.e-yliko.gr/,  Η Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπ.Παιδείας

4.http://www.creativecommons.gr/,  Η ιστοσελίδα των Creative Commons. Παρέχει πληροφορίες για τις άδειες CC και παραπέμπει σε Ελληνικές (και όχι μόνο) ιστοσελίδες που παρέχουν Ανοιχτό Περιεχόμενο με άδειες CC

Leave a Comment