ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Αναζήτηση συνεργασίας με Wikipedian editor

Η εταιρεία PostScriptum μας έστειλε την παρακάτω αγγελία:

Η  PostScriptum,  με αφορμή  την  υλοποίηση  του  έργου  «Εθνικό  Ιστορικό  Μουσείο.  Εικονικές Εκθέσεις  και   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές  για  τη  Νεότερη  Ελληνική  Ιστορία», αναζητά  υποψήφιους  Wikipedians  για  χρονικό  διάστημα   2-­‐3  μηνών,  οι οποίοι θα  βοηθήσουν  στην  προσπάθεια  συντονισμού σχετικά  με τη  διαδικασία συγγραφής  και  επεξεργασίας  λημμάτων στη  Wikipedia και  θα  λειτουργούν  ως  σύνδεσμος  με  την  κοινότητα.

Αναζητούμε   ανθρώπους   με   εμπειρία  στη  συνεισφορά  στη  Wikipedia,  οι  οποίοι  θα  εμπνεύσουν  τους   συνεργάτες   μας,  θα τους  μυήσουν  στον κόσμο  της  Παγκόσμιας  Εγκυκλοπαίδειας,  μέσω ενός  κύκλου  σεμιναρίων.

Η   ικανότητα  επικοινωνίας  και  συνεργασίας   και  η  επιθυμία  να   εμπνεύσουν  τους   υποψήφιους  Wikipedians είναι  απαραίτητη.  Χρειαζόμαστε  ανθρώπους  που   θέλουν  να  μοιραστούν  τη  γνώση τους, καθοδηγώντας  και απαντώντας σε ερωτήσεις  για τις πρακτικές  και  την πολιτική  των Wikipedia,  Wikisource,  Wikidata  και  Wikimedia  Commons.
Τα  πεδία  ενδιαφέροντος  είναι  κυρίως  ο   πολιτισμός,  η  ιστορία,  η  αρχαιολογία,  η τέχνη  και  οτιδήποτε  σχετίζεται   με  τις συλλογές  Εθνικού  και Ιστορικού  Μουσείου.

Αίτηση
Η  αίτησή  σας είναι  απαραίτητο να   περιέχει:
1.  Συνοδευτικό  κείμενο στο  οποίο  να  εξηγείτε  γιατί  θα  θέλατε  να  συμμετάσχετε στην  ομάδα  αυτή. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε  το  Wikipedia username σας και μία  περίληψη  της  εμπειρία  σας ως Wikipedia  editor  και  να αναφέρετε τις  τεχνικές και  άλλες  δεξιότητές σας.
2.  Βιογραφικό

Ηλεκτρονική διεύθυνση  υποβολής βιογραφικού  σημειώματος: vapier@postscriptum.gr
Τηλέφωνο  Επικοινωνίας: 210-­‐7292288-­‐9
Λήξη ημερομηνίας  υποβολής: 28/3/2014

Leave a Comment