ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ανοιχτά μαθήματα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Οικονομικές και Επιχειρησιακές σπουδές

Ανοιχτά μαθήματα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Οικονομικές και Επιχειρησιακές σπουδές, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά τα μαθήματα του πρώτου έτους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Σταυρακούδη:

θα προσφέρονται ανοιχτά σε όλες και όλους. Ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο, μόρφωση, κ.λπ.

Τα μαθήματα έχουν βιντεοσκοπηθεί και η ανάρτηση των διαλέξεων γίνεται σταδιακά μέσα από τη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή μέσα από την ιστοσελίδα μαθημάτων που διδάσκει ο κ. Σταυρακούδης.

Σταδιακά τα μαθήματα θα εμπλουτιστούν με επιπλέον υλικό (screencasts, podcasts, κ.λπ.), πέρα από τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.

Η ύλη των μαθημάτων και τα (online) τεστ αξιολόγησης που συνοδεύουν την ύλη είναι ακριβώς η ίδια με αυτά που διδάσκονται οι φοιτητές του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα έχουν ακαδημαϊκό περιεχόμενο, συνδεδεμένο κάπως με τις οικονομικές και επιχειρησιακές σπουδές. Άλλα μαθήματα, με περισσότερο επαγγελματικό προσανατολισμό θα ανακοινωθούν μελλοντικά, εντός του 2014.

Τα μαθήματα περιέχουν 26 διαλέξεις (13 εβδομάδες από 2 διαλέξεις) και συνοδεύονται από ισάριθμα τεστ αξιολόγησης, 3-5 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής/πολλαπλής απόκρισης. Οι σωστές απαντήσεις δεν δημοσιεύονται, (δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα). Η βαθμολογία δίνεται στην κλίμακα 0-10. Όσες και όσοι πετύχουν μέση βαθμολογία τουλάχιστον 6.5 θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από το πανεπιστήμιο (εύφημος μνεία για βαθμό 9 και πάνω).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν συνοδεύεται από κανένα κόστος. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.) γίνεται με την άδεια creative commons. Τα μαθήματα βέβαια χρησιμοποιούν επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές, κυρίως διαθέσιμες μέσα από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η πρόσβαση, σε όσους βρίσκονται μακριά από κάποια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη.

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά (πρώην Η/Υ Ι) θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. Εγγραφές στο μάθημα θα ξεκινήσουν στις 18 Αυγούστου 2014. «Καθυστερημένες» εγγραφές θα γίνουν δεκτές μέχρι και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014.

Το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων (πρώην Η/Υ II) θα ξεκινήσει αρχές Φεβρουαρίου 2015. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, γύρω στο Νοέμβριο.

Για την εγγραφή και την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων χρειάζονται δύο απλά βήματα:

  1. Η εγγραφή γενικής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μαθημάτων. Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη για τη λήψη εκπαιδευτικού υλικού. Είναι όμως απαραίτητη για να γίνουν τα τεστ και γενικά για τη συμμετοχή στα μαθήματα.
  2. Μια απλή δήλωση συμμετοχής στο μάθημα μέσω φόρμας διαδικτύου. Θα ζητηθεί επίσης κάποιο στοιχείο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λπ). Αυτό γίνεται από 18/8/2014 μέχρι και 5/10/2014.

Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων μένει πάντοτε διαθέσιμο σε όλους. Είτε πριν, είτε μετά τις διαλέξεις, μπορούν όλοι να τις βλέπουν, να κατεβάζουν τις σημειώσεις ή τις παρουσιάσεις, κ.λπ. Θα πρέπει να τηρήσουν όλοι τις απαιτήσεις εγγραφής και τα χρονοδιαγράμματα μόνο αν θέλουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Διαφορετικά, μπορούν να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό όπως θέλουνχωρίς καμία απαίτηση από την πλευρά του Πανεπιστημίου και το κ. Σταυρακούδη.

Προς το παρόν, το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν μπορεί να παρέχει κάποιο πιστοποιητικό βαθμολογίας, αν οι συμμετέχοντες δεν είναι φοιτητές του. Θα πάρουν μονάχα βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Πληροφορίες για διδάσκοντες

Όλο το περιεχόμενο (έντυπο και ηλεκτρονικό) που συνοδεύει τα μαθήματα καθώς και οι ασκήσεις και η πρόσβαση στο σύστημα online τεστ παραχωρείται «ως έχει» σε κάθε διδάσκοντα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ για ελεύθερη χρήση χωρίς περιορισμούς. Μόνο με απλή άδεια creative commons.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης της βάσης δεδομένων φοιτητών/εξετάσεων για πραγματοποίηση online εξέτασης γνώσεων/δεξιοτήτων είτε για εξάσκηση είτε για βαθμολόγηση/αξιολόγηση.

Εγγραφές στα ανοιχτά μαθήματα

Ακολουθείστε το σύνδεσμο: Εγγραφή παρακολούθησης ανοιχτών μαθημάτων

Leave a Comment