ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Το «GLAM-Wiki Revolution» στο Wikimedia του Ηνωμένου Βασίλειου

Το «GLAM-Wiki Revolution» είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το πρόγραμμα GLAM στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το πρόγραμμα GLAM είναι μια σειρά από συνεργασίες μεταξύ του Wikimedia UK, μια φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει τη Wikipedia και τους συντάκτες της Wikipedia στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης πολιτιστικά ιδρύματα, γνωστά ως GLAMs
(ακρωνύμιο από τις λέξεις, Galleries, Libraries, Archives και Museums).

Μία άλλη μορφή συλλογικών προσπάθειών υποστήριξης της Wikipedia είναι τα «Wikimedian-in-Residence», που λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του ιδρύματος (Wikimedia Foundation) και της κοινότητας Wikimedia στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται για να απελευθερωθούν πόροι του ιδρύματος, μέσω της Wikipedia και των αδελφικών εγχειρημάτων.

Το ντοκιμαντέρ αυτό δίνει μια επισκόπηση του έργου GLAM στο Ηνωμένο Βασίλειο με την επίσκεψη των «Wikimedian-in-Residence» σε όλη τη χώρα, με σκοπό να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα έργα που έχουν εκτελεστεί
και τις εμπειρίες τους σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα:
The Glam Wiki-Revolution

Website: https://www.wikimedia.org.uk
Blog: http://blog.wikimedia.org.uk/
Twitter: https://twitter.com/wikimediauk
Facebook: https://www.facebook.com/WikimediaUK

Leave a Comment