ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Μικρο-χορηγίες για την ημέρα ανοιχτών δεδομένων

Το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου είναι η φετινή παγκόσμια Ημέρα Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data Day – ODD). Πρόκειται για τη συγκέντρωση πολιτών σε πόλεις ανά τον κόσμο προκειμένου να γράψουν εφαρμογές λογισμικού, να απελευθερώσουν τα δεδομένα, να δημιουργήσουν οπτικές απεικονίσεις και να δημοσιεύσουν αναλύσεις χρησιμοποιώντας δημόσια ανοιχτά δεδομένα για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των πολιτικών για ανοιχτά δεδομένα από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις. Η παγκόσμια Ημέρα Ανοιχτών Δεδομένων δεν οργανώνεται από κάποιο Οργανισμό, αλλά από εθελοντές.

Φέτος, ωστόσο, διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή γνώση και την ανοιχτή πρόσβαση [1] σχημάτισαν μια συμμαχία για την υποστήριξη εθελοντών σε όλο τον κόσμο που επιθυμούν να οργανώσουν στην πόλη τους ένα τέτοιο γεγονός. Η υποστήριξη αυτή έχει τη μορφή περιορισμένου αριθμού χρηματικής μικρο-χορηγίας των 300$ προκειμένου να βοηθήσει κοινότητες εθελοντών να καλύψουν τα έξοδα μιας αίθουσας, της wifi σύνδεσης ή του καφέ που θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες.

Για τη χορηγία μπορεί να κάνει αίτηση οποιαδήποτε ομάδα από οποιαδήποτε χώρα, συμπληρώνοντας τη σχετική on-line φόρμα Αίτησης. Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 3 Φεβρουαρίου 2015.

Παράλληλα αν κάποιος διαθέτει χώρο που θα μπορούσε να παραχωρήσει για την υλοποίηση ενός τέτοιου γεγονότος, οι διοργανωτές κάνουν έκκληση να επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να το κοινοποιήσουν σε ενδιαφερόμενες ομάδες εθελοντών.

[1] οι οργανισμοί αυτοί είναι οι: Caribbean Open Institute, Code for Africa, DAL, E-Democracy, ILDA, NDI, Open Access Button, Open Coalition, Open Institute, Open Knowledge, Sunlight Foundation και Wikimedia UK

Αρχική δημοσίευση: OKFN Blog

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

One thought on “Μικρο-χορηγίες για την ημέρα ανοιχτών δεδομένων

  1. Υπάρχει χώρος ο οποίος θα μπορούσε να διατεθεί στην Θεσσαλονίκη για τους σκοπούς της δράσης.
    Αν το επιθυμείτε επικοινωνήστε μαζί μου.
    6975261399

Leave a Comment