ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Selcont και OpenDelos: Δυο πλατφόρμες ΕΛ/ΛΑΚ για την καταγραφή, τη διαχείριση και τη μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού

Selcont

selcont

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (NETMODE)  της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. υλοποίησε το εργαλείο SeLCont (Synchronized eLearning Content) για την καταγραφή και αναπαραγωγή διαλέξεων μέσα από αίθουσες διδασκαλίας με ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού (απλή camera και laptop/tablet). Το εργαλείο συγχρονίζει βίντεο με διαφάνειες και οθόνες (screenshots) από τον υπολογιστή του παρουσιαστή  και διαθέτει το τελικό αποτέλεσμα μέσω του Internet. Το αποτέλεσμα μπορεί να διατεθεί και σαν link σε οποιαδήποτε σελίδα web (MyCourses, moodle, websites εργαστηρίων κλπ.).

Η συγχρονισμένη παρουσίαση καλείται από οποιονδήποτε browser σε laptop, desktop, tablet, smart phone του τελικού χρήστη (σπουδαστή) και το αποθηκευμένο υλικό (odt’s ppt’s με ή χωρίς annotations, Internet screenshots κλπ.) προβάλλεται σε διαμορφωμένη σελίδα web.  Στην ίδια σελίδα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο το  συγχρονισμένο online video-audio  (αποθηκευμένο στο YouTube).
Κατά την αναπαραγωγή του, το video συγχρονίζεται με το υλικό της παρουσίασης αυτόματα ή με επιλογή της αποθηκευμένης διαφάνειας – screenshot μέσω εικονιδίων (thumbnails) κάτω από το πλαίσιο του video.
Οι διαφάνειες  είναι διαθέσιμες για downloadIng από την σελίδα web της παρουσίασης.

Λειτουργίες του SelCont

 • Ηλεκτρονική αποθήκευση μαθημάτων/διαλέξεων με συγχρονισμό περιεχόμενου από πολλαπλές πηγές
 • Εμπλουτισμός μαθήματος κατά τη διάρκεια ζωντανής διάλεξης με:

Διαφάνειες (PowerPoint/PDF)

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Browsing)

Σημειώσεις επάνω στην παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο (Annotations)

 • Για τον παρουσιαστή/διδάσκοντα:

Χρήση αιθουσών διδασκαλίας με ελάχιστο κλασσικό εξοπλισμό (web camera, μικρόφωνο, προβολικό)

Περιορισμένο post-processing στην επεξεργασία video

Αποθήκευση σε απλή σελίδα web με συμπλήρωση φόρμας διάλεξης (αρχείο διαφανειών, link σε video service, π.χ. YouTube)

 • Για τον τελικό χρήστη/σπουδαστή: Περιβάλλον web προσαρμοζόμενο σε διαφορετικές συσκευές (smart phones, tablets, laptops, desktops)

Πιθανοί χρήστες του SeLCont

Σαν προϊόν  με χρήστες:

 • Καθηγητές
 • Δάσκαλοι
 • Ομιλητές
 • Οποιοσδήποτε θέλει να φτιάξει ένα web site εμπλουτισμένα με πολυμεσικό on-line συγχρονισμένο υλικό

Αν χρησιμοποιηθεί σαν υπηρεσία (service), οι χρήστες του μπορεί να είναι:

 • Σχολεία
 • Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Οργανισμοί που διοργανώνουν διαλέξεις, ομιλίες, σεμινάρια κλπ.

To Selcont διανέμεται με ελεύθερη άδεια χρήσης GPL και μπορείτε να το βρείτε στο github

Δείτε ένα παράδειγμα χρήσης του selcont 


OpenDelos

OpenDelos-intro

Με στόχο την καταγραφή, τη διαχείριση και τη μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού, η Open Delos είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, διατίθεται από τον Noέμβριο 2014 και υποστηρίζει τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Open eClass και το opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων.
Η Open Delos παρέχει εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την παραγωγή πολυμορφικού υλικού, τη δημοσίευση και την αναζήτηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, την επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και τον συγχρονισμό τους με διαφάνειες παρουσιάσεων του εκάστοτε διδάσκοντα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει προγραμματισμό βιντεοσκοπήσεων και ζωντανές μεταδόσεις, με απομακρυσμένη διαχείριση IP καμερών, ενώ στις λειτουργίες της περιλαμβάνεται η αναζήτηση και η αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων, με εμπλουτισμένο player.
Η πλατφόρμα Open Delos έχει 4 βασικές λειτουργίες:
 • Ζωντανές μεταδόσεις και προγραμματισμός βιντεοσκοπήσεων είναι δυνατά μέσω της πλατφόρμας.
 • Υποστηρίζει τρία σενάρια παραγωγής διαλέξεων: σταθερά τοποθετημένη διαδικτυακή κάμερα σε χώρο διδασκαλίας, κινητό συνεργείο εικονοληψίας και ηχογράφηση παρουσίασης από τον διδάσκοντα.
 • Προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαδικτυακή επεξεργασία του καταγεγραμμένου υλικού, τη δημοσίευση και την αναπαραγωγή του.
 • Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ανά θεματική περιοχή, τμήμα, διδάσκοντα και έτο

Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα υλοποιεί εργαλεία για να υποστηρίξει την:

 • Παραγωγή βιντεοδιαλέξεων

 • Επεξεργασία υλικού βίντεο και παρουσιάσεων

 • Διάθεση μέσω εμπλουτισμένου player – Οι λειτουργίες της πλατφόρμας είναι:

 • Προγραμματισμός βιντεοσκοπήσεων για προγραμματισμένες διαλέξεις με απομακρυσμένη διαχείριση καμερών

 • Διαχείριση και επεξεργασία του παραγόμενου video

 • Συγχρονισμός video με διαφάνειες παρουσιάσεων του ομιλητή

 • Αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων με ευέλικτο player

 Στη συνέχεια προσφέρονται εξειδικευμένα εργαλεία για την επεξεργασία του υλικού (post processing):

 • Επεξεργασία video (video editor)

 • Συγχρονισμός video με slides παρουσιάσεων (slide sync)

 Τέλος, υποστηρίζεται η δημοσίευση υλικού (publishing):

 • Αναζήτηση διαλέξεων με όρους διδακτικού αντικειμένου

 • Αναπαραγωγή

Οι αποδεκτές μορφές υλικού που μπορεί να δώσει το στάδιο παραγωγής για εισαγωγή στην πλατφόρμα είναι:

 • αρχεία video mpeg4, είτε από εγγραφή σε streaming server, είτε από εξαγωγή από κάμερα κινητού συνεργείου

 • σειρά από αρχεία εικόνων, είτε από καταγραφή οθόνης ομιλητή, είτε παραγμένα από slides ομιλητή

 • αρχεία xml με χρονισμό των εικόνων

 • πρόνοια για custom presentations π.χ. ispring ή άλλα html5 players

 • ppt και pdf ως συνοδευτικό υλικό για συγχρονισμό με το video

Η ανάπτυξή της περιλαμβάνει τα συστήματα:

 • Χρονοπρογραμματισμού Μαγνητοσκοπήσεων και Ζωντανών Μεταδόσεων

 • Διαχείρισης Παραμέτρων Οργανισμού

 • Επεξεργασίας Περιεχομένου

 • Αναζήτησης και Αναπαραγωγής

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις συνδέονται με το υλικό του μαθήματος στην πλατφόρμα Open eClass, ώστε ο εκπαιδευόμενος να απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία με την εθνική πύλη αναζήτησης μαθημάτων που συλλέγει πληροφορίες για διαθέσιμα μαθήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα για το Opendelos

Δείτε το Opendelos στην πράξη

Leave a Comment