ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ανοικτές Γεωχωρικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του Έργου SciNetNatHaz από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Το ερευνητικό έργο “A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard PreventionSciNetNatHazPrev” (http://scinetnathaz.net/) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος BLACK SEA BASIN Join Operational Programme, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών, στο οποίο συμμετείχε το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Ο γενικός σκοπός του έργου ήταν να επιτευχθεί μια ισχυρή συνεργασία μέσα από την ανάπτυξη ενός επιστημονικού δικτύου το οποίο θα θέσει κοινές στρατηγικές και μεθόδους για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Η ανάπτυξη του WebGIS περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου βασίστηκε αποκλειστικά σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, όχι μόνο αναφορικά με την τελική διεπαφή χρήστη αλλά και αναφορικά με την αρχική προετοιμασία των δεδομένων καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων γεωχωρικών υπηρεσιών ιστού. Συγκεκριμένα, οι γεωχωρικές επεξεργασίες βασίστηκαν σε ανοικτά προϊόντα από το Open Source Geospatial Foundation (http://www.osgeo.org/): σε επίπεδο Desktop GIS υλοποιήθηκαν με χρήση του λογισμικού QGIS, ενώ η διάθεση των θεματικών επιπέδων εξυπηρετείται από το λογισμικό Geoserver. Η τελική διεπαφή χρήστη υλοποιήθηκε σε Javascript και οι λειτουργικές προδιαγραφές της σε ότι αφορά τα στοιχεία ελέγχου και αλληλεπίδρασης του χρήστη ικανοποιήθηκαν από τη βιβλιοθήκη JQuery (https://jquery.com/) της JavaScript και σε ότι αφορά στην απόδοση χωρικών δεδομένων ικανοποιήθηκαν από τη βιβλιοθήκη OpenLayers (http://openlayers.org/) της JavaScript.

 

 

Leave a Comment