ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Webinar από το EKT με θέμα την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα του H2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Open AIRE2020, διοργανώνει σε συνεργασία με το Digital Curation Centre (DCC) και με εισηγήτρια τη Sarah Jones, webinar για τις απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 για την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα. Το webinar που απευθύνεται σε ερευνητές και συντονιστές έργων, βιβλιοθηκονόμους και διαχειριστές αποθετηρίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στις 12.00 και θα είναι διάρκειας μίας (1) ώρας. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά.

Η παροχή ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα αποτελεί από 01/01/2017 υποχρέωση για το σύνολο των θεματικών του Ορίζοντα 2020. Το webinar θα ενημερώσει τους ερευνητές για τις υποχρεώσεις του Ορίζοντα 2020 για την παροχή ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα και τον τρόπο συμμόρφωσης με αυτές, τη διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης δεδομένων (data management plan), την αναζήτηση κατάλληλων αποθετηρίων και υποστηρικτικών εργαλείων.

Το webinar διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE2020, στο οποίο το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος. Σημειώνεται ότι το OpenAIRE2020 υποστηρίζει τους ερευνητές σε θέματα ανοικτής πρόσβασης μέσω του δικτύου των National Open Access Desks (NOADs). Το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ρόλου του ως το ελληνικό NOAD υποστηρίζει τους ερευνητές μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, webinars και την παροχή ενημερωτικού υλικού.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ. Η φόρμα συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Εφαρμόζοντας Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση

Το ΕΚΤ υπήρξε ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που ήδη από το 2003 υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και έκτοτε υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της κίνησης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Movement), αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της για την κοινωνία.  Η Ανοικτή Πρόσβαση στο περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού αποτελεί άλλωστε κεντρική επιλογή που διατρέχει οριζόντια τις δράσεις του ΕΚΤ.

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΕΚΤ προσφέρει Ανοικτή Πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, καθώς και υποδομές και υπηρεσίες σε φορείς έρευνας και πολιτισμού της χώρας. Αναπτύσσει και διαθέτει υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης εθνικής εμβέλειας όπως, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (http://www.didaktorika.gr), αποθετήρια επιστημονικού & πολιτιστικού περιεχομένου (http://www.ekt.gr/repositories), έγκριτες ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις (http://epublishing.ekt.gr), το www.openarchives.gr, τη μεγαλύτερη ελληνική πύλη πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, καθώς και τη νέα πύλη www.searchculture.gr που επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 150.000 ψηφιακά τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Με στόχο, μάλιστα, την ευαισθητοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού για την Ανοικτή Πρόσβαση, το ΕΚΤ δημιούργησε την πύλη www.openaccess.gr και ενημερώνει το http://blog.openaccess.gr το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με την πύλη ως ένα βήμα διαλόγου προς όλους, ώστε να αναδειχθούν καίρια ζητήματα, πρακτικές και προβληματισμοί σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα.

Αξιοποιώντας τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα (PASTEUR4OA, RECODE, MedOAnet, HIRMEOS, OPERAS-D) για την προώθηση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, το ΕΚΤ διοργανώνει σειρά συνεδρίων, ημερίδων και κατ’ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και χρηματοδοτών έρευνας με στόχο την υποστήριξή τους στην υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, το ΕΚΤ έχει επεξεργαστεί πρότυπα πολιτικής τα οποία μπορούν  να υιοθετήσουν οι ενδιαφερόμενοι ερευνητικοί φορείς και χρηματοδότες έρευνας.  Η προτεινόμενη πολιτική ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφόρησης και το πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και τις υποχρεώσεις που θέτει στους ερευνητές για την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα.

Στον τομέα των ερευνητικών δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς (χρηματοδότες και φορείς έρευνας, διαχειριστές αποθετηρίων και εκδότες) μπορούν να συμβουλευθούν τις συστάσεις πολιτικής για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RECODE.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί επίσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (http://innovation.ekt.gr/horizon2020), υποστηρίζοντας τους ελληνικούς οργανισμούς με  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη, αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr

Leave a Comment