ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Coursity, μία πλατφόρμα με σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά

Το Coursity είναι μία καινοτόμα πλατφόρμα, που φιλοξενεί σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά με τη μορφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.  Τα διαδικτυακά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και γνωστικών αντικειμένων και έχουν διάρκεια 4-8 εβδομάδες. Οι επιστημονικά υπευθύνοι και οι διδάσκοντες είναι αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων.  Η επιτυχής παρακολούθηση των σεμιναρίων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ελληνικών Πανεπιστημίων.  Το Coursity δίνει την ευκαιρία σε όλους για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μάθηση. Προσφέρει τη δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης πολλών μαθημάτων.

Η καινοτομία του Coursity

To Coursity προσφέρει τα σεμινάρια με έναν καινοτόμο τρόπο:

 • Με μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις και όχι με παραδοσιακές σημειώσεις, ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός.
 • Με διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση.
 • Σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.
 • Με μικρό και προσιτό κόστος, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μάθηση.
 • Με λειτουργία φόρουμ, για αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων και τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων μάθησης.
 • Με παρακολούθηση του σεμιναρίου αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Οι βιντεοδιαλέξεις ,και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
 • Με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Η διαδικασία παρακολούθησης στο Coursity

 • Κάνεις σύνδεση στην πλατφόρμα.
 • Επιλέγεις σεμινάριο
 • Επιλέγεις τρόπο παρακολούθησης (δωρεάν παρακολούθηση χωρίς Πιστοποιητικό ή συμμετοχή με λήψη Πιστοποιητικού)
 • Παρακολουθείς μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις, ολοκληρώνεις ασκήσεις και εργασίες ανά εβδομάδα.
 • Συμμετέχεις στο φόρουμ για υποστήριξη ή συζήτηση με τον διδάσκοντα και τους συνεκπαιδευομένους.
 • Λαμβάνεις Πιστοποιητικό από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ελληνικού Πανεπιστημίου.

Σεμινάριο ή μάθημα

Στο Coursity οι έννοιες σεμινάριο και μάθημα είναι ταυτόσημες.

 • Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 4-8 εβδομάδων.
 • Το υλικό των σεμιναρίων χωρίζεται σε εβδομάδες. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχει τις δικές της ενότητες με υλικό βιντεοδιαλέξεων, ασκήσεων και εργασιών.
 • Για να είναι ορατό το υλικό των επόμενων εβδομάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το υλικό των προηγούμενων.
  Για παράδειγμα, έστω ότι ένα μάθημα αρχίζει στις 01/05/17. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις βιντεοδιαλέξεις που υπάρχουν στις ενότητες της πρώτης εβδομάδας, όποτε εκείνος το επιθυμεί εντός της εβδομάδας. Το ίδιο ισχύει και για την ολοκλήρωση των ασκήσεων και εργασιών της πρώτης εβδομάδας, η οποία θα πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας που δίνεται (δηλαδή μέσα στην πρώτης η εβδομάδα).
  Στις 8/05/17 που έχει περάσει η πρώτη εβδομάδα, και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ασκήσεις και οι εργασίες της πρώτης εβδομάδας, είναι πλέον ορατό και το υλικό της δεύτερης εβδομάδας (όχι, όμως, των επόμενων εβδομάδων, το οποίο θα είναι ορατό και αυτό σταδιακά, όπως αναφέρεται παραπάνω).
  Το υλικό των προηγούμενων εβδομάδων που έχει μελετηθεί παραμένει ορατό σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
 • Κάθε σεμινάριο έχει και μία τελική εργασία, την οποία καλείται να εκπονήσει ο κάθε εκπαιδευόμενος σε προθεσμία που ανακοινώνεται.
 • Εφόσον ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει το υλικό όλων των εβδομάδων και την τελική εργασία, μπορεί να λάβει το Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου.
 • Οι ώρες επιμόρφωσης κάθε σεμιναρίου , αναγράφονται στην περιγραφή του κάθε μαθήματος. Κυμαίνονται μεταξύ 60-100 ώρες.
 • Το κάθε σεμινάριο αντιστοιχίζεται με έναν αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
 • Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων είναι αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Πιστοποιητικό

 • Το Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των σεμιναρίων παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, από το οποίο προσφέρεται το κάθε σεμινάριο.
  Αν για παράδειγμα, ένα μάθημα προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πιστοποιητικό παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Το Πιστοποιητικό αναγράφει τον τίτλο του σεμιναρίου καθώς και τον ακριβή αριθμό ωρών επιμόρφωσης.
 • Το κόστος του Πιστοποιητικού είναι χαμηλό και προσιτό, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μάθηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Για να επιμορφωθούν με ελκυστική και ενδιαφέρουσα μαθησιακή διαδικασία σε καίρια θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • Για να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα διαδικασία μάθησης.
 • Για να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους portfolio με εργασίες και projects.
 • Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με Πιστοποιητικό από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες

 • Για να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα διαδικασία μάθησης.
 • Για να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.
 • Για να ενισχύσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.
 • Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με Πιστοποιητικό από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επαγγελματίες

 • Για να επιμορφωθούν με επιστημονική ποιότητα σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.
 • Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με Πιστοποιητικό από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων
Σε όλους όσοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να έχουν πρόσβαση στη μάθηση, μέσω σεμιναρίων υψηλής ποιότητας, που πραγματοποιούνται με μία καινοτόμα διαδικασία σε πλατφόρμα τελευταίας τεχνολογίας.

https://coursity.gr/

One thought on “Coursity, μία πλατφόρμα με σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά

Leave a Comment