ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2018: 22-28 Οκτωβρίου – Ο σχεδιασμός δίκαιων θεμελίων για την Ανοιχτή γνώση

H Ανοιχτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

H Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης, είναι μια ετήσια επιστημονική επικοινωνιακή εκδήλωση με επίκεντρο την ανοικτή πρόσβαση και τα συναφή θέματα. Λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου σε ένα πλήθος από τοποθεσίες ταυτόχρονα εντός και εκτός διαδικτύου. Τυπικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ομιλίες, σεμινάρια, συμπόσια, ή  ανακοινώσεις εντολών ανοικτής πρόσβασης ή άλλα ορόσημα για την ανοικτή πρόσβαση.

Το θέμα της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2018  που θα διεξαχθεί στις 22-28 Οκτωβρίου, θα είναι “Ο σχεδιασμός δίκαιων θεμελίων για την Ανοιχτή γνώση“.

Το φετινό θέμα αντικατοπτρίζει ένα ακαδημαϊκό σύστημα σε μετάβαση. Ενώ οι κυβερνήσεις, οι χρηματοδότες, τα πανεπιστήμια, οι εκδότες και οι μελετητές υιοθετούν ολοένα και περισσότερο ανοιχτές πολιτικές και πρακτικές, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καθώς η ανοιχτότητα είναι πια η προεπιλεγμένη λύση,   όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σχεδιάσουν  αυτά τα νέα, ανοιχτά συστήματα ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι συνεκτικά, δίκαια και  να εξυπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες μιας διαφορετικής παγκόσμιας κοινότητας. Η φετινή εβδομάδα ανοικτής πρόσβασης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου.

Ο καθορισμός της εξ ορισμού ανοιχτότητας , είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός συστήματος για την παραγωγή και τη διανομή της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και  φέρνει και νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  • Πώς διασφαλίζουμε ότι τα μοντέλα βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται για την ανοιχτή πρόσβαση δεν αποκλείουν κάποιους;
  • Ποιες είναι οι ανισότητες που μπορούν να αναδημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τα ανοιχτά συστήματα;
  • Ποιες φωνές ακούγονται; Ποίες αποκλείονται; Ποιες είναι οι ανισότητες οι οποίες διαιωνίζονται και στην ανοιχτή πρόσβαση; Ποιες είναι οι περιοχές όπου το άνοιγμα μπορεί να μην είναι κατάλληλο;

Αυτές δεν είναι ερωτήσεις με εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, ζητούν συνεχείς συζητήσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην εξασφάλιση της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου συστήματος ανοιχτής έρευνας και υποτροφιών, μελετημένα και συνεργατικά. Το θέμα του τρέχοντος έτους υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αναζητάμε τις δύσκολες ερωτήσεις, να συμμετέχουμε ενεργά σε μια συνεχιζόμενη συζήτηση για να μάθουμε από διαφορετικές προοπτικές για το πώς να κάνουμε την επιστημονική έρευνα πιο ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς καθώς γίνεται πιο ανοιχτή.

Πηγή άρθρου: http://www.openaccessweek.org

Leave a Comment