ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Στην εκπαίδευση των πολιτών που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις, συμβάλλει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο, ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. 

Στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών συμμετέχουν έως σήμερα 23 πάροχοι και υπάρχει υλικό σε 29 θεματικές ενότητες.

Τα τρία μαθήματα της ΕΕΛΛΑΚ από την ψηφιακή πλατφόρμα elearn.ellak,gr επιλέχθηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ειδικούς στην ψηφιακή εκπαίδευση, και παρέχονται από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν από το elearn.ellak.gr είναι τα εξής:

Τα 2 πρώτα μαθήματα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών (https://nationaldigitalacademy.gov.gr/), στην ενότητα «Διαδίκτυο” ενώ το μάθημα για το Libreoffice διατίθεται στην ενότητα “Εργαλεία καθημερινής χρήσης”. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτων Τεχνολογίων μέσω της πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού elearn.ellak.gr  διαθέτει ελεύθερα με άδειες Creative Commons πάνω 30 ανοιχτά μαθήματα, με ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό. Τα μαθήματα που υπάρχουν στο elearn.ellak.gr απευθύνονται σε χρήστες με βασικές γνώσεις αλλά και σε προχωρημένους ανάλογα με το αντικείμενο. Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά και στα ελληνικά και καλύπτει κατηγορίες που απευθύνονται στο γενικό κοινό, σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, μαθητές κ.α. 

Το elearn.ellak.gr έχει διασυνδεθεί με την πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού  BigBlueButton. Έτσι, είναι δυνατή η δημιουργία συνεδριών στο BigBlueButton μέσα από μαθήματα του Moodle, καθώς και η αναπαραγωγή των μαθημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το BigBlueButton έχει εγκατασταθεί σε εικονικό εξυπηρετητη στον Okeano με τα εξής χαρακτηριστικά: Ubuntu 16.04 64-bit OS, 8 πυρήνες CPU, 8 GB μνήμης RAM.  Η συγκεκριμένη εγκατάσταση του BigBlueButton μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 ταυτόχρονους χρήστες με απενεργοποιημένες κάμερες ή 20 ταυτόχρονους χρήστες με ενεργοποιημένες κάμερες.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα μαθήματα στο elearn.ellak.gr.

Leave a Comment