ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η Europeana εγκαινιάζει μια νέα ιστοσελίδα για τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά

Ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει υποδομές αιχμής, μια ζωντανή κοινότητα και μια σειρά προϊόντων, πλαισίων και εργαλείων που διευκολύνουν την ανοιχτή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την ΕυρώπηScreenshot of the common European data space for cultural heritage

Ποιος είναι ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά;

Ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά είναι η ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προσφέρει πρόσβαση σε πλούσια, υψηλής ποιότητας και πολύγλωσσα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ψηφιακά προϊόντα που διευκολύνουν την κοινή χρήση δεδομένων, υποστηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να εργαστούν και να εμπλουτίσουν υψηλής ποιότητας δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο χώρος δεδομένων λειτουργεί για να αυξήσει τη συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και προωθεί τον ψηφιακό πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό. Προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στο 3D, και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τα επαναχρησιμοποιήσουν και να βρουν νέα αξία σε αυτά. Ο χώρος δεδομένων βασίζεται σε 15 χρόνια εμπειρίας της Πρωτοβουλίας Europeana στην τεχνολογία, την κοινή χρήση δεδομένων, τη δημιουργία κοινότητας και την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης.

Μαζί με άλλους 13 χώρους δεδομένων, είναι κεντρικός στη φιλοδοξία της Ευρώπης για μια ακμάζουσα κοινωνία με γνώμονα τα δεδομένα. 

Τι υπάρχει στην ιστοσελίδα;

Η ιστοσελίδα προσφέρει μια ελκυστική επισκόπηση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον χώρο δεδομένων. Χρησιμοποιήστε την  για να ανακαλύψετε το χώρο δεδομένων σε αριθμούς, τους εταίρους και τους οργανισμούς πίσω από αυτό, έργα που το υποστηρίζουν και τα κύρια προϊόντα του, που αναπτύχθηκαν από την Europeana Initiative. 

Πώς αντικατοπτρίζει ο σχεδιασμός της σελίδας τον χώρο δεδομένων;

Εμπνευσμένη από το έργο του χώρου δεδομένων για τη συνένωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τεχνολογίας, η σελίδα περιλαμβάνει εικόνες από τις διαδικτυακές συλλογές που διατίθενται μέσω του Europeana.eu μαζί με σύμβολα του ψηφιακού κόσμου. Το αποτέλεσμα είναι μια ελκυστική σελίδα που προσκαλεί το κοινό να κατανοήσει και να εξερευνήσει τον χώρο δεδομένων, ενώ αντιπροσωπεύει επίσης τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο χώρος δεδομένων προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους πολίτες της Ευρώπης. Η επικοινωνία αυτού του δυναμικού είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη γίνονται αισθητά και ότι αξιοποιούνται οι ευκαιρίες. Η ιστοσελίδα του χώρου δεδομένων είναι ένας τρόπος κατανόησης του χώρου δεδομένων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, των εταίρων που το καθιστούν δυνατό, του ρόλου που διαδραματίζει η Πρωτοβουλία Europeana σε αυτόν, καθώς και των ευκαιριών να συνεισφέρετε και να επωφεληθείτε από αυτόν.

Η ιστοσελίδα τοποθετεί επίσης τον χώρο δεδομένων μαζί με άλλους κορυφαίους χώρους δεδομένων της Ευρώπης, όπως το χώρο δεδομένων για τον τουρισμό και χώρο δεδομένων για τις δεξιότητες.

Πηγή άρθρου: https://pro.europeana.eu/

Leave a Comment