ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Σεμινάριο Δράσης Ανοιχτού Περιεχομένου στο Ο.Π.Α.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση του Ανοιχτού Περιεχομένου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, www.aueb.gr ) διοργανώνουν σεμινάριο που θα δώσει την ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση στην αξιοποίηση του Ανοιχτού Περιεχόμενου που είναι διαθέσιμο από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το … Read more

Ανοιχτό Περιεχόμενο

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία που αποκομίσαμε από τις εκδηλώσεις για τον εμπλουτισμό της Wikipedia, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις πηγές που μπορεί αυτό να προσφέρει στην τεκμηρίωση των λημμάτων της Wikipedia. Αποφασίσαμε λοιπόν από την εφετινή περίοδο 2012-2013, η καμπάνια για τον εμπλουτισμό της Wikipedia να μετασχηματισθεί σε … Read more