ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Openscore : Μεταφέροντας τα σημαντικότερα κομμάτια της μουσικής σε ελεύθερα διαθέσιμες διαδραστικές παρτιτούρες

Το OpenScore  έχει σαν στόχο να ψηφιοποιήσει και να διανείμει ελεύθερα,  όλες τις public domain συλλογές μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων κλασικών όπως του Mozart, του Beethoven και του Bach.  Η κοινότητά του OpenScore στοχεύει να μεταφέρει τα σημαντικότερα κομμάτια της μουσικής από το χαρτί σε διαδραστικές παρτιτούρες κάνοντας τις ελεύθερα διαθέσιμες στη μορφή MSCZ του … Read more