ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Αναβάθμιση δικτυακού τόπου mywikipedia.gr

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της  πρωτοβουλίας για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δράση

Μπορείτε να βρείτε τις  ενημερώσεις για όλα τα workshops που έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα για τη Wikipedia, αλλά και τα μελλοντικά που πρόκειται να γίνουν και αναμένεται να αρχίσουν από το Φθινόπωρο. Υπάρχει επίσης ένας πλήρης οδηγός για διοργάνωση workshop με όλο το υποστηρικτικό υλικό, καθώς και οι αναφορές των ΜΜΕ 

Μέσω του δικτυακού τόπου υπάρχει η δυνατότητα σχολίασμού στα άρθρα και τις ανακοινώσεις που αναρτώνται . Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στην πλατφόρμα συνεργασίας στην οποία θα είναι δυνατή η μελλοντική δημιουργία στοχευμένων ομάδων εργασίας  καθώς επίσης και στο δίκτυο υποστηρικτών

O δικτυακός τόπος είναι σε πιλοτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι  θα προστίθεται συνεχώς νέα και χρήσιμη λειτουργικότητα .

Στις βελτιώσεις θα συμβάλλουν  τα σχόλιά και οι παρατηρήσεις σας ώστε να λειτουργήσει ώς ένα χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης της δράσης

Μπορείτε  να καταθέσετε  σχόλια και προτάσεις, τόσο για τη συνέχεια της δράσης και τον τρόπο προώθησης  (εδώ) , όσο και για την περαιτέρω βελτίωση του δικτυακού τόπου  

Leave a Comment