ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

2os κύκλος της δράσης για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά

H Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ- http://eellak.gr/), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας http://mycontent.ellak.gr/ ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο της δράσης για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδεια, που απευθύνεται σε στελέχη φορέων και φορείς όπως:

1. Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά Κέντρα, Συλλόγους και άλλους φορείς Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και καθηγητές που επιθυμούν να εντάξουν τη Βικιπαίδεια στις εργασίες των μαθημάτων τους.

Επίσης, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη διοργάνωση τοπικών ή/και θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Σκοπός μας είναι η κινητοποίηση κοινοτήτων και δικτύων στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, με στόχο την ευαισθητοποίηση τους στην επαύξηση του περιεχομένου της Βικιπαίδεια, αλλά και στον εμπλουτισμό της, με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που είναι ήδη διαθέσιμο διαδικτυακά από άλλες ανοικτές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθούν εργαστήρια για την χρήση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδεια, και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εργαστήρια, μπορούν να καταχωρήσουν την πρόταση τους στο http://mycontent.ellak.gr/

Leave a Comment