ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια συμμετεχόντων στον 1ο κύκλο Wikipedia

Στο ερωτηματολόγιο που μοιράσθηκε στα 9 τελευταία workshops, του 1ου κύκλου εκδηλώσεων για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά, απάντησαν 218 συμμετέχοντες και βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1.Στην ερώτηση αν έχουν χρησιμοποιήσει τη Wikipedia και αν ναι σε ποια γλώσσα το 80% απάντησε ότι την έχει χρησιμοποιήσει στα Ελληνικά και το 20% την έχει χρησιμοποιήσει στα Αγγλικά. Ένα ελάχιστο ποσοστό (0.1%),την έχει χρησιμοποιήσει σε άλλη γλώσσα.

2.Στην ερώτηση “Ποια η εκτίμηση σας από άποψη περιεχομένου” το 61% απάντησε “καλή” το 35% “μέτρια” και ένα 4% δεν απάντησε

3.Στην ερώτηση:”Νιώσατε να θέλετε να συμμετέχετε ώστε βελτιώσετε το περιεχόμενο; ”
Το 70% απάντησε “ναι” το 18% “όχι” και το 12% δεν απάντησε

4.Στην ερώτηση: “Έχετε προσπαθήσει να συνεισφέρετε στη wikipedia;” Το 78% απάντησε “ναι” το 21% “όχι” και το 1% δεν απάντησε

5.Στην ερώτηση: “ Ποια η εκτίμησή σας από άποψη ευκολίας/δυσκολίας; ” Το 75% απάντησε “εύκολο” το 20% “δύσκολο” και το 5% δεν απάντησε

6.Στην ερώτηση:”Μετά τη σημερινή συμμετοχή στο εργαστήριο, νομίζετε οτι είστε έτοιμος/η για να συμμετέχετε στον εμπλουτισμό της wikipedia; ” Το 50% απάντησε “νοιώθω έτοιμος-η” το 42% “χρειάζομαι ακόμα υποστήριξη” και το 8% δεν απάντησε

7.Στην ερώτηση:”Ποια άλλη υποστήριξη νομίζετε οτι χρειάζεστε για να προσπαθήστε με επιτυχία;” Το 65% απάντησε “Σεμινάριο Β!επιπέδου, το 30% “βοήθεια κατά τη συγγραφή λημμάτων μέσω internet και το 5% άλλο.

8.Στην ερώτηση:”Αν κατανόησαν τις βασικές αρχές συγγραφής λημμάτων ” το 94% απάντησε “ναι” το 4% “όχι” και το 2% δεν απάντησε

9.Στην ερώτηση: “Αν κατανόησαν τις βασικές αρχές λειτουργίας της wikipedia ” Το 94% απάντησε “ναι”, το 4% “όχι” και το 2% δεν απάντησε

10.Στην ερώτηση:”Αν συμφωνούν στην κινητοποίηση συμμετεχόντων ώστε να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της”, το 87% απάντησε “ναι” το 3% “όχι” και το 10% δεν απάντησε

11.Στην ερώτηση: “Αν συμφωνούν με τη δημιουργία τοπικής κοινότητας ή εστιασμένης γνωσιακά κοινότητας εμπλουτισμού της wikipedia, με άξονα τον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου

(networking) ” Το 50% απάντησε “ναι” το 18% “όχι” και το 32% δεν απάντησε

12.Στην ερώτηση: “Αν το εργαστήριο ήταν εστιασμένο ή αναλώθηκε σε τρίτα θέματα” Το 88% απάντησε “ναι, ήταν εστιασμένο”, το 4% “όχι” και το 8% δεν απάντησε

13.Στην ερώτηση: “Οι ομιλητές είχαν το επίπεδο (τεχνικό και εκπαιδευτικό) που αναμένατε; ” Το 93% απάντησε “ναι” το 1% “όχι” και το 6% δεν απάντησε

14.Στην ερώτηση:”Οι εγκαταστάσεις είχαν την υποδομή για

πρακτική εξάσκηση;” Το 91% απάντησε “ναι” το 1% “όχι” και το 8% δεν απάντησε

15.Στην ερώτηση:” Ήταν ικανοποιητική/επαρκής η πρακτική εξάσκηση; ” Το 83% απάντησε “ναι” το 7% “όχι” και το 10% δεν απάντησε

16.Στην ερώτηση:”Η πρακτική εξάσκηση αισθάνεστε ότι σας βοήθησε ώστε να προσπαθήσετε να γράψετε τα πρώτα λήμματα πλέον μόνος/η σας; ” Το 72% απάντησε “σημαντικά”, το 18% “λίγο”, το 1% “καθόλου” και το 9% δεν απάντησε

17.Στην ερώτηση: ”Πιστεύετε ότι χρειάζεται να συμμετέχετε σε επαναληπτικό (β επιπέδου) εργαστήριο μετά από κάποιο διάστημα;” Το 74% απάντησε “ναι”, το 15% “όχι” και το 11% δεν απάντησε

18.Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων ήταν το εξής:

Α.65% Πανεπιστημιακές σπουδές Β.5% Τεχνική κατάρτιση,Γ.3%Βασική εκπαίδευση και 25% δεν απάντησε

19.η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και τους υπολογιστές και σε μικρότερα ποσοστά με τη, Ιστορία και Θετικές επιστήμες, τη Μουσική, τις καλές τέχνες, την κοινωνική δράση και τον Ακτιβισμό

5.Τέλος, επαγγελματικά οι ερωτηθέντες ήταν σε ποσοστό 45% δημόσιοι υπάλληλοι και σε μικρότερα ποσοστά, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες. Το 29% δεν απάντησε.

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα workshops βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

1.Η πλειοψηφία έχει χρησιμοποιήσει την Wikipedia στα Ελληνικά και ένα σημαντικό ποσοστό την έχει χρησιμοποιήσει και στα Αγγλικά.

2.Η πλειοψηφία βρίσκει “καλή” την Ελληνική Wikipedia και θέλει να συνεισφέρει στην διάδοση και τον εμπλουτισμό της.

3.Η πλειοψηφία βρήκε πολύ ικανοποιητικά τα workshops, στοχευμένα στο αντικείμενο και βοηθήθηκε σημαντικά στο να καταλάβει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της Wikipedia,από τη συμμετοχή στο σεμινάριο.

4.Η πλειοψηφία θα ήθελε ένα σεμινάριο β!επιπέδου για να βελτιώσει τις γνώσεις του γύρω από τη Wikipedia

5.Τέλος η μεγάλη πλειοψηφία των όσων συμμετείχαν στα workshops, προέρχεται από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κατεβάστε τα στατιστικά από τα ερωτηματολόγια

Leave a Comment