ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια φορέων στον 1ο κύκλο Wikipedia

Από τον 1ο κύκλο της πρωτοβουλίας για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά, 30 φορείς συμπλήρωσαν το “Ερωτηματολόγιο φορέων”. Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια εξάγονται συνοπτικά τα εξής συμπεράσματα:

Η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων-διοργανωτών διοργάνωσε για πρώτη φορά workshop, σαν κύριος διοργανωτής. Στα περισσότερα σεμινάρια η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική και δόθηκε αρκετή δημοσιότητα στα τοπικά ΜΜΕ και στον τύπο. Οι περισσότεροι φορείς που διοργάνωσαν workshop ήταν βιβλιοθήκες που κάνουν πολλές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και η προετοιμασία ήταν πολύ ικανοποιητική. Υπήρξαν όμως και κάποιες περιπτώσεις, που για διάφορους λόγους δεν είχαν την αναμενόμενη προσέλευση, ούτε την αναμενόμενη συνέχεια στη συγγραφή άρθρων.

Σε σχετική ερώτηση, σχεδόν όλοι απάντησαν ότι το σεμινάριο ήταν εστιασμένο στο αντικείμενο της Wikipedia και δεν αναλώθηκε σε άσχετα θέματα. Επίσης όλοι δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτές ήταν ενημερωμένοι πάνω στο αντικείμενο, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Οι τοπικοί φορείς  κινητοποιήθηκαν κυρίως σε ατομικό επίπεδο και οι περισσότεροι περιμένουν ότι η προσπάθεια θα έχει και συνέχεια.

Πολλοί φορείς  δήλωσαν ότι πρέπει να γίνει και δεύτερο σεμινάριο εστιασμένο κυρίως σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και μερικοί ότι πρέπει να γίνει σεμινάριο Β! επιπέδου για προχωρημένους.

Τέλος όλοι δήλωσαν ότι πρέπει να συνεχίσει η υποστήριξη της πρωτοβουλίας για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά, με έντυπο υλικό, εγχειρίδια, σελιδοδείκτες κλπ

Κατεβάστε τα πλήρη ερωτηματολόγια

Leave a Comment