ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Νέο ενημερωτικό φυλλάδιο με Case Studies καταγράφει πως οι καθηγητές διδάσκουν με τη Wikipedia

Ένα νέο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Wikimedia σε Wiki και σε μορφή PDF, περιλαμβάνει Case Studies για το πώς καθηγητές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει την Wikipedia ως εργαλείο διδασκαλίας.
Το φυλλάδιο αναφέρεται σε 15 καθηγητές από 6 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι έχουν αναθέσει εργασίες σε μαθητές τους, με παράλληλη αξιολόγηση αυτών των εργασιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ

Χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρότυπο, οι καθηγητές μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με το πως εργάστηκαν με τους μαθητές τους και το πόσο επιτυχής ήταν η εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης για το πώς η εργασία πέτυχε τους μαθησιακούς της στόχους.

Οι καθηγητές από όλο τον κόσμο καλούνται να προσθέσουν τις ιδέες και τις εργασίες τους στην έκδοση on-wiki του φυλλαδίου!

 

Leave a Comment