ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Παρουσίαση της πρωτοβουλίας για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia σε διημερίδα στο Περιστέρι

Τα Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων και των πρωτοποριακών διαδικασιών που υιοθετούν, στηρίζοντας την προσπάθεια μεταμόρφωσης της Ελληνικής κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης, διοργάνωσαν το Σάββατο 2 Μαρτίου μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα με τίτλο:
«Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη»
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι στόχοι της διημερίδας ήταν οι εξής :
-Να δοθεί βήμα σε αξιόλογους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που προέρχονται είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να παρουσιάσουν μέρος της δουλειάς τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
-Να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της διημερίδας να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και να ενσωματώσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική τους καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παραγματοποιήθηκαν:
-85 παρουσιάσεις και εργαστήρια σε διαδραστικούς πίνακες
-7 κεντρικές ομιλίες
Με τη συμμετοχή:
-50 εκπαιδευτικών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
-45 φορέων και σχολείων
-20 μαθητών
-20 εταιρειών πληροφορικής
-7 προσκεκλημένων ομιλητών

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο συνεργάτης της ΕΕΛ/ΛΑΚ Χαράλαμπος Εγγλέζος, ο οποίος έκανε την εξής παρουσίαση:

-Μικρό ιστορικό της δράσης για τον εμπλουτισμό της Wikipedia, που
ξεκίνησε στις αρχές του 2011 και στη συνέχεια μετασχηματίσθηκε σε δράση
για το Ανοιχτό Περιεχόμενο, η οποία περιλαμβάνει και τη Wikipedia

-Παρουσίαση των πηγών Ανοιχτού Περιεχόμενου, όπως είναι καταγεγραμμένες
στο χώρο συνεργασίας Wiki στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ
-Παρουσίαση των φορέων που παρέχουν τις πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου.
-Χρησιμοποίηση των πηγών για τεκμηρίωση των λημμάτων στη Wikipedia.

-Παρουσίαση της Wikipedia
α. Γενική παρουσίαση του εγχειρήματος
β. Παρουσίαση της Ελληνικής πύλης της Wikipedia
γ. Γενικές αρχές
δ. Παρουσίαση του κώδικα της Wikipedia και σύνδεση των λημμάτων μεταξύ
τους
ε. Γενική παρουσίαση της μορφοποίησης κειμένου
στ.Τεκμηρίωση των λημμάτων με πηγές και παραπομπές, με παραδείγματα
ζ. Παρουσίαση του «Οδηγού για νέους χρήστες» και της «Αγοράς» για
βοήθεια από τους συντάκτες της Wikipedia.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής

Leave a Comment