ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ελευθερία πανοράματος: Οι εικόνες των μοντέρνων κτιρίων πρέπει να παραμείνουν στη Wikipedia

Η Ελευθερία Πανοράματος είναι μια διάταξη στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο, τη ζωγραφική κλπ, κτιρίων, γλυπτών και γενικά έργων τέχνης τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε δημόσια θέα. Η ελευθερία αυτή αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού των έργων που βρίσκονται οπουδήποτε αλλού.

Έχει υποβληθεί οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περιορισμό της Ελευθερίας Πανοράματος στην Ευρώπη (τροπολογία AM421 που έχει προταθεί από τον Jean-Marie Cavada και θα έρθει σε ψηφοφορία την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015.) . Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν αυτή η πρόταση εγκριθεί και εφαρμοστεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα επιτρέπεται πλέον να ανεβάζουν ή να χρησιμοποιούν φωτογραφίες σύγχρονων κτιρίων ή δημοσίων έργων τέχνης στην Βικιπαίδεια.

Ακόμη και αν η Ελευθερία Πανοράματος επιτραπεί για μη εμπορικούς σκοπούς, αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Βικιπαίδεια. Η τρέχουσα άδεια (CC-BY-SA) που καλύπτει όσα γράφονται και ανεβάζονται στη Βικιπαίδεια, δεν είναι συμβατή με μη εμπορικές άδειες, οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω χρήση του περιεχομένου.

Τι μπορώ να κάνω;

Να επικοινωνήσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την χώρα μου (λίστα μελών στην Βικιπαίδεια και λίστα μελών στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στην σελίδα του κάθε μέλους υπάρχει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email address).

  • Να επικοινωνήσω μέσω twitter με ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την χώρα μου (ή να κάνω re-tweet) στα Ελληνικά.
  • Να υπογράψω το αίτημα που έχει υποβληθεί στο Change.org (λίστα υπογραφών) και που έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα πάνω από 32.000 υπογραφές.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της wikipedia

Δείτε τη σελίδα δράσης

Leave a Comment