ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Φωτόδεντρο: Ανοικτό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με την άδεια Creative Commons και Wikipedia

Το Φωτόδεντρο αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο φωτόδεντρο μπορείτε να βρείτε μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.

Το Φωτόδεντρο περιέχει πάνω από 5,000 μαθησιακά αντικείμενα, ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες συλλογές περιλαμβάνουν: Μαθηματικά (1800), Θρησκευτικά (1400), Γεωγραφία-Γεωλογία (750), Αγγλική Γλώσσα (400), Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ (350), Γαλλική Γλώσσα (320), Χημεία (300), Βιολογία (280), Φυσική (260) και Αισθητική αγωγή (140). Ακόμα περιέχει πάνω από 800 εκπαιδευτικά βίντεο με την συλλογή με τα μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700), την συλλογή του έργου EnergyBits με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο του;

Το φωτόδεντρο διανέμεται με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA,  και αποτελεί μια τεράστια πηγή γνώσης και υλικού για χρήση και επαναχρησιμοποίηση του για τον εμπλουτισμό της  Ελληνικής wikipedia .

Διαλέξτε ένα μαθησιακό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει και αρχίστε να εμπλουτίζετε την Ελληνική wikipedia, ή δείτε τα λήμματα τα οποία προτείνει η ελληνική κοινότητα στη σελίδα της wikipedia Τι μπορείτε να κάνετε και επικεντρωθείτε σε αυτές τις κατηγορίες.

Στην wikipedia o καθένας μπορεί διαδικτυακά να δημοσιεύσει άμεσα περιεχόμενο, αρκεί να ακολουθήσει τους βασικούς κανόνες που καθορίζονται από την κοινότητα της wikipedia.

Διαβάστε περισσότερα για την wikipedia και το πως μπορείτε να συμμετέχετε στο https://mycontent.ellak.gr/wikipedia/

4 thoughts on “Φωτόδεντρο: Ανοικτό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με την άδεια Creative Commons και Wikipedia

  1. Δεδομένου ότι η άδεια είναι Creative Commons CC BY-NC-SA, το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί στη Βικιπαίδεια ως έχει, εκεί το περιεχόμενο επιτρέπει και εμπορική χρήση, διατίθεται με άδεια Creative Commons CC BY-SA,

Leave a Comment