ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Όλες οι ομιλίες και τα workshops για την Wikipedia , την Ανοιχτή χαρτογράφηση και τα γεωχωρικά δεδομένα στην στην #FOSSCOMM2016

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η FOSSCOMM 2016 διοργανώνεται η FOSSCOMM 2016, το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα. Φέτος η Fosscomm θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και θα περιλαμβάνει πάνω από 50 ομιλίες και εργαστήρια (workshops) σε θέματα  Ανοιχτού περιεχομένου, Ανοιχτών δεδομένων και διακυβέρνησηςΑσφάλειας Ανοιχτών τεχνολογιών, Ανοιχτής σχεδίασης , Ανοιχτών αδειών και Ανοιχτού λογισμικού..

fscm_banner_02b

Στην φετινή FOSSCOMM  δεν θα μπορούσαν να λείψουν η Wikipedia, η ανοιχτή χαρτογράφηση και το ανοικτό γεωχωρικό λογισμικό με αρκετές παρουσιάσεις και workshops τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της FOSSCOMM μπορείτε να το βρείτε εδώ

Παρουσιάσεις Σάββατο 16/04

12:00 – 13:00

Ανάπτυξη Εργαλείων και Εφαρμογών Χωρικής Ανάλυσης με το πακέτο lctools της R

13:00 – 13:30

Open Source Tools in Earth Observation: The sentinel era

13:30 – 14:00

OSGeo-Live 9.5: Μια διανομή GNU/Linux για την προώθηση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη του Ελεύθερου και Ανοιχτού Γεωχωρικού Λογισμικού FOSS4G

15:00 – 15:30

Εισαγωγή στην παρατήρηση της γης με δορυφορικές εικόνες Landsat 8 και GRASS GIS FOSS4G

15:30 – 16:00

Χρήση της ανοιχτής βιβλιοθήκης OpenCV σε δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδομένα FOSS4G

16:00 – 16:30

Βιβλιοθήκη εργαλείων επεξεργασίας δορυφορικών απεικονίσεων Orfeo Toolbox και λογισμικό Monteverdi FOSS4G

16:30 – 17:00

OpenStreetMap and OpenGeoData FOSS4G

Παρουσιάσεις Κυριακή 17/04

10:00 – 11:00

 Humanitarian Openstreet Map

18:30 – 19:30

Increasing access to free and open knowledge for speakers of underserved languages on Wikipedia

Workshops Κυριακή 17/04

10:00 – 11:00

Wikipedia and Wikidata Workshop

Leave a Comment