ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Οlivearchive: Ένα συνεργατικό πρόγραμμα μακροχρόνιας διατήρησης λογισμικού

Το olive είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα με σκοπό να καθιερώσει ένα εύρωστο οικοσύστημα για τη μακρόχρονη διατήρηση του λογισμικού, των παιχνιδιών καθώς και άλλου εκτελέσιμου περιεχομένου. Δημιουργημένο στο Carnegie Mellon University, το Olive προτίθεται να καλύψει το τρέχον κενό στη διατήρηση της τεχνολογίας προσφέροντας ένα προσεγμένο περιβάλλον για τη διατήρηση και διανομή του εκτελέσιμου περιεχομένου.

diagram

Τι είναι το Olive;

Στις μέρες μας, ένα αυξανόμενο ποσοστό της παγκόσμιας πνευματικής παραγωγής είναι σε μορφή εκτελέσιμου περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει μοντέλα προσομοίωσης,  συστήματα διδασκαλίας, έμπειρα συστήματα, εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων κ.α. Ακόμα και τα περιεχόμενα που θα μπορούσαν να είναι στατικά (όπως για παράδειγμα μια ιστοσελίδα που αναφέρεται σε πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα που παράγει μια εταιρία) συχνά δημιουργούνται δυναμικά μέσα από την εκτέλεση του κώδικα που προσαρμόζει το περιεχόμενου και την εμφάνιση κατά το χρόνο εκτέλεσης. Το Olive επιχειρεί να παγώσει και επακριβώς να αναπαράγει την κατάσταση εκτέλεσης που παρήγαγε αυτό το δυναμικό περιεχόμενο.

Στόχοι

  • Δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να επιτύχουν την αποστολή τους, δηλαδή να συντηρήσουν τα ακαδημαϊκά αρχεία.
  • Παρέχει μία πλατφόρμα για διατήρηση, αναζήτηση, επέκταση και διανομή του εκτελέσιμου περιεχομένου.
  • Καθιερώνει μια ροή εργασίας για τη διατήρηση.
  • Καθορίζει τα εμπόδια σχετικά με τη διατήρηση και διανομή.
  • Φυλάει το εκτελέσιμο περιεχόμενο στην αρχική του κατάσταση έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να αλληλεπιδρούν με αυτό ελεύθερα.

 

https://olivearchive.org

Leave a Comment