ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Οlivearchive: Ένα συνεργατικό πρόγραμμα μακροχρόνιας διατήρησης λογισμικού

Το olive είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα με σκοπό να καθιερώσει ένα εύρωστο οικοσύστημα για τη μακρόχρονη διατήρηση του λογισμικού, των παιχνιδιών καθώς και άλλου εκτελέσιμου περιεχομένου. Δημιουργημένο στο Carnegie Mellon University, το Olive προτίθεται να καλύψει το τρέχον κενό στη διατήρηση της τεχνολογίας προσφέροντας ένα προσεγμένο περιβάλλον για τη διατήρηση και διανομή του εκτελέσιμου περιεχομένου. … Read more