ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Ανοιχτής πρόσβασης ΕΚΤ ePublishing

 To διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ePublishing (www.ekt.gr/epublishing) παρέχει Ανοικτή Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, εκδοτικές υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα και μία δυναμική πλατφόρμα που συγκεντρώνει έγκριτες δημοσιεύσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.
epublishing1
Στο ΕΚΤ ePublishing οι χρήστες:
  • Αποκτούν ανοικτή πρόσβαση σε  ένα κεντρικό portal με περισσότερες  από  6.000  ελληνικές δημοσιεύσεις σε περισσότερες από μία γλώσσες.
  • Μπορούν να πραγματοποιούν εξειδικευμένες αναζήτησεις στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων, με λέξεις κλειδιά, τον συγγραφέα ή το επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.
  • Έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν online το υλικό που τους ενδιαφέρει σε πολλαπλές μορφές
  • Ενημερώνονται για τις διαδικασίες αυτοαρχειοθέτησης και τα εργαλεία διαδικτυακής διαχείρισης της ερευνητικής διαδικασίας και αποκτούν επιλογές για να καταθέσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
  • Έρχονται σε επαφή με χρήσιμες πηγές για την ανοικτή πρόσβαση, πιθανούς εκδότες και υπηρεσίες ευρετηριασμού.
Το ΕΚΤ ePublishing συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση. Οι εκδότες που παρουσιάζονται παρακάτω διαθέτουν με ανοικτή πρόσβαση περιοδικές εκδόσεις, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Leave a Comment