ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Δημιουργική επανάχρηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς

To GLAM Hack * είναι μια σειρά δράσεων με θέμα την δημιουργική επανάχρηση της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια, διαγωνισμούς, εκθέσεις και άλλες παράλληλες
δράσεις (όπως συζητήσεις και προβολές ταινιών), το GLAM Hack επιθυμεί:
• να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με τις ψηφιακές πλατφόρμες
πολιτιστικής κληρονομιάς και τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρουν ̇
• να συμβάλλει στην έκφραση της δημιουργικότητας μέσω της επανάχρησης ανοικτού
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου ̇
• να βοηθήσει τους χρήστες του διαδικτύου να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους, ώστε από παθητικοί αναγνώστες, να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στη
διαμόρφωσή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η καινοτομία του GLAM Hack βρίσκεται στο συνδυασμό ψηφιακών και αναλογικών
δράσεων. Οι GLAM Hackers θα δουν τα έργα τους να εκτίθενται τόσο στην ψηφιακή
πλατφόρμα του GLAM Hack, όσο και σε ανορθόδοξους χώρους τέχνης στην Αθήνα (τα Σημεία
Εκθέσεων του GLAM Hack).

To GLAM Hack απευθύνεται σε δημιουργούς (ερευνητές, καλλιτέχνες, bloggers),
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του τομέα GLAM, αλλά και σε απλούς χρήστες του
διαδικτύου που αγαπούν τον πολιτισμό και ενδιαφέρονται για τα ψηφιακά κοινά.

Πληροφορίες:
GLAM Hack
Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα
Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00
215 545 1174
https://glamhackevents.wordpress.com
glam.hack.events@gmail.com
https://www.facebook.com/GLAMHack
https://twitter.com/HackGlam
https://www.instagram.com/glam.hack/

Το GLAM είναι ακρωνύμιο, προέρχεται από τις λέξεις Galleries, Libraries, Archives, Museums (Γκαλερί,
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
ως σύνολο. Ο τομέας GLAM συλλέγει, διατηρεί, ερευνά και εκθέτει υλικό πολιτιστικής κληρονομιάς — και το
παρόν χρονικό διάστημα, ψηφιοποιεί σταδιακά αυτό το υλικό προκειμένου να παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στον
πολιτισμό και τη γνώση σε όλες και όλους. Η ανοιχτή πρόσβαση μάς επιτρέπει να ‘πειράξουμε’ αυτό το
ψηφιοποιημένο περιεχόμενο και να δημιουργήσουμε τα δικά μας νέα πολιτιστικά έργα. Μας επιτρέπει δηλαδή να
‘χακάρουμε’ τον τομέα GLAM!

Leave a Comment