ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Εκδήλωση “Αλλάζοντας τα Ελληνικά Δεδομένα: Αθανάσιος Ψαλίδας”

Η πνευματική μορφή του Αθανάσιου Ψαλίδα (1767-1829) συμπεριλαμβάνει όλα τα δεδομένα του ριζοσπαστικού ρεύματος του Διαφωτισμού. Ο Ψαλίδας δεν περιορίστηκε στο εκπαιδευτικό του έργο, αλλά ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα, συγγραφική και εκδοτική, εντάσσοντας την παρουσία του στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της πατρίδας. Η δραστηριότητα αυτή εκτείνεται από την προωθημένη φιλοσοφία και την άμεση ευρωπαϊκή επιρροή έως τη συνωμοτική δράση και την εμπλοκή του σε κύκλους που στόχο τους έχουν την «ανόρθωση του πεπτωκότος γένους».

Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους οργανώνουν αφιέρωμα στον Αθανάσιο Ψαλίδα. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει σειρά ομιλιών καθώς και έκθεση αρχειακού υλικού με τεκμήρια που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (αρχείο Αθ. Ψαλίδα, Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Συλλογή Λαδά) και βιβλία του Αθ. Ψαλίδα, τα οποία φυλάσσονται στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.

Η έκθεση φιλοδοξεί μέσα από την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών και την επιλογή και παρουσίαση ενός περιορισμένου αριθμού τεκμηρίων, να αποτυπώσει τις διαδρομές της ζωής του, να αναδείξει την προσωπικότητά του αλλά κυρίως να υπενθυμίσει το μεγάλο διδακτικό και συγγραφικό του έργο.

Πρόγραμμα ομιλιών

(οργάνωση: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη)

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ – Πέμπτη 21/2/2019 | 18:30
Ελένη Κουρμαντζή: Επισκέπτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο «Αγ. Κύριλλος & Αγ. Μεθόδιος»
Στέλιος Μάινας: Ηθοποιός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ – Τετάρτη 27/2/2019 | 18:30
Παναγιώτης Νούτσος: Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΩΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ»: ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Τετάρτη 13/3/2019 | 18:30
Απόστολος Κατσίκης: Ομότιμος Καθηγητής Γεωγραφίας-Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – Τετάρτη 20/3/2019 | 18:30
Αμαλία Παππά: Αρχειονόμος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης & Αναγνωστηρίου

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ (1785-1829)
(οργάνωση: Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ωνάσειος Βιβλιοθήκη)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ελένη Κουρμαντζή, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο «Αγ. Κύριλλος & Αγ. Μεθόδιος», Βελίκο Τύρνοβο, Βουλγαρία
Αμαλία Παππά, Αρχειονόμος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης & Αναγνωστήριου
Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτονας
Ιωάννης Βανακάκης, Ειδικός Συνεργάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Δείτε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/athanasios-psalidas-tribute-leading-scholar-greek-enlightenment

Πληροφορίες – Κρατήσεις:

Τ.: 210 3713000

E-mail: education@onassis.org

Leave a Comment