ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Wikipedia Lab από το Wikimedia Community User Group Greece και το Goethe Institut

Με ποιον τρόπο μπορώ να καταχωρήσω λήμματα στη Wikipedia;
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω βιβλιογραφικές αναφορές στα κείμενά μου;
Και τι θα πρέπει να προσέξω όσον αφορά την χρήση εικόνων;


Επιχειρώντας να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα το Wikimedia Community User Group Greece σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen διοργανώνουν το Wikipedia Lab, ένα σεμινάριο διάρκειας 2 δίωρων διαδικτυακών μαθημάτων στις 30 Ιουνίου και 14 Ιουλίου αντίστοιχα.


Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι η εισαγωγή και εμβάθυνση στη συνεισφορά στην Wikipedia αλλά και η εισαγωγή στα υπόλοιπα αδελφικά εγχειρήματα της Wikipedia, όπως τα Wikimedia Commons και Wikidata.  Η μορφή των μαθημάτων περιλαμβάνει πρακτική επίδειξη και εξάσκηση στη χρήση του περιβάλλοντος επεξεργασίας της Wikipedia και όλων των σχετικών λειτουργιών.

Το πρόγραμμα

30 Ιουνίου, 18:00:
• Εισαγωγή στη Wikipedia
• Σκοπός
• Βασική πολιτική περιεχομένου
• Επίδειξη απλού τρόπου επεξεργασίας με οπτικό επεξεργαστή

14 Ιουλίου, 18:00:
• Ανακεφαλαίωση  και λεπτομερέστερη επίδειξη τρόπου επεξεργασίας ή
  δημιουργίας λημμάτων
• Τεκμηρίωση λημμάτων της Wikipedia
• Ανέβασμα εικόνων στο Wikimedia Commons και χρήση εικόνων στα  λήμματα της Wikipedia
 
Τα μαθήματα είναι αυτοτελή και η απουσία από κάποιο δεν επιβαρύνει την κατανόηση των επόμενων.

Δηλώσεις συμμετοχής

https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22267069&

Πηγή άρθρου:https://blog.wikimedia.gr/

Leave a Comment