ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα τεκμήρια από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, θεματοφύλακας και διαχειριστής της πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων, σας καλεί να ανακαλύψετε τον εθνικό πλούτο, μέσα από μία ευρεία συλλογή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. Οι Ψηφιακές Συλλογές αποτελούνται από μοναδικά και σπάνια τεκμήρια με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία. Στόχο αποτελεί η διεύρυνση των Ψηφιακών Συλλογών με την προσθήκη επιπλέον υλικού και νέων συλλογών, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύτερο φάσμα θεματολογίας, επιστημονικών πεδίων και χρονικών περιόδων.

Η ψηφιοποίηση και η ανοιχτή διάθεσή των συλλογών δημιουργούν μία νέα ψηφιακή εμπειρία στον χρήστη, διευρύνοντας τους ορίζοντες της έρευνας και της γνώσης.

Οφέλη και δυνατότητες

Ο χρήστης έχει ανοιχτή πρόσβαση σε σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια, σε υψηλή ανάλυση που καθιστούν δυνατή την έρευνα, τη μελέτη και την παγκόσμια προβολή και διάδοση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας. Διατίθενται ανοικτές πηγές απαραίτητες για την έρευνα, αναπτύσσονται και ενθαρρύνονται συνεργασίες, με σκοπό τη φιλοξενία και την προβολή ψηφιακών συλλογών εκτός ΕΒΕ, ενισχύεται και εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, προάγεται η καινοτομία. Μελλοντικά, ο πιστοποιημένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το ψηφιακό τεκμήριο, σε χαμηλή ανάλυση, στον υπολογιστή του, καθώς και να συνδράμει στον ιστορικό και σημασιολογικό εμπλουτισμό των συλλογών, μέσα από τον πραγματολογικό σχολιασμό των τεκμηρίων.

Δείτε την συλλογή στο https://digitalcollections.nlg.gr

Πηγή άρθρου: https://www.openbook.gr

Leave a Comment