ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2021: 25 – 31/10/2021

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2021 με τίτλο “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη (25-31/10/2021).

Η Διεθνής Εβδομάδα είναι μια παγκόσμια εκδήλωση για την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα στην οποία μετέχουν φορείς και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως και μεμονωμένα άτομα, ενώ η οργάνωσή της συντονίζεται από μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή.  Καθιερώθηκε από το SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – μια διεθνή συμμαχία για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα και την εκπαίδευση- και τα μέλη του το 2008.

Το φετινό θέμα ευθυγραμμίζεται σκόπιμα με τη Σύσταση της UNESCO που κυκλοφόρησε πρόσφατα για την Ανοικτή Επιστήμη , της οποίας η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα κρίσιμο συστατικό. Στο προσχέδιο της μετά από συζήτηση από εκπροσώπους των 193 χωρών μελών της UNESCO, η Σύσταση διατυπώνει και εστιάζει τη σημασία της δικαιοσύνης στην επιδίωξη ενός μέλλοντος για υποτροφίες που θα είναι ανοικτές από προεπιλογή.

Η Ανοικτή Επιστήμη πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία γνώσεων, πρακτικών, ροών εργασίας, γλωσσών, αποτελεσμάτων έρευνας και ερευνητικών θεμάτων που υποστηρίζουν τις ανάγκες και τον επιστημονικό πλουραλισμό της επιστημονικής κοινότητας στο σύνολό της, διαφορετικές ερευνητικές κοινότητες και μελετητές, καθώς και το ευρύτερο κοινό και τους κατόχους γνώσης πέρα από την παραδοσιακή επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων λαών και των τοπικών κοινοτήτων, και των κοινωνικών παραγόντων από διαφορετικές χώρες και περιοχές, ανάλογα με την περίπτωση.

(Σύσταση της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη, Σελίδα 7)

Ως το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο καθορισμού προτύπων για την Ανοικτή Επιστήμη, η Σύσταση της UNESCO θα αποτελέσει έναν σημαντικό οδηγό για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο καθώς μεταβαίνουν από τη φιλοδοξία στην εφαρμογή ανοικτών πρακτικών έρευνας. Το φετινό θέμα «“It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” αναδεικνύει το αίτημα της σύστασης για δίκαιη συμμετοχή για όλους τους παραγωγούς και καταναλωτές γνώσης.

Η Ανοικτή Επιστήμη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ερευνητών από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέποντας δίκαιη και αμοιβαία ανταλλαγή επιστημονικών εισροών και αποτελεσμάτων και ίση πρόσβαση στην επιστημονική γνώση τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές της γνώσης ανεξάρτητα από τον τόπο, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία , φύλο, εισόδημα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, στάδιο σταδιοδρομίας, πειθαρχία, γλώσσα, θρησκεία, αναπηρία, εθνικότητα ή μεταναστευτικό καθεστώς ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

(Σύσταση της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη, Σελίδα 7

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης είναι μια στιγμή για την ευρύτερη κοινότητα να συντονιστεί στη λήψη μέτρων για να καταστήσει το άνοιγμα ως προεπιλογή για την έρευνα και να διασφαλίσει ότι η ισότητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εργασίας.

Η φετινή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου. Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης είναι μια σημαντική ευκαιρία για να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ και μεταξύ κοινοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν αυτόν τον συν-σχεδιασμό, και να προχωρήσει η πρόοδος για τη δημιουργία πιο δίκαιων βάσεων για το άνοιγμα της γνώσης

Λεπτομέρειες για την παγκόσμια έναρξη της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν σύντομα και θα αναρτηθούν στο openaccessweek.org.

Πηγή άρθρου: http://openaccessweek.org/

Leave a Comment