ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

✔ Το 2022 στο Κοινό Κτήμα (Public domain)

Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο όρος Κοινό κτήμα (Αγγλικά: public domain, Γαλλικά: domaine public) περιλαμβάνει το σύνολο των έργων η ελεύθερη χρήση των οποίων δεν περιορίζεται από το νόμο ή της οποίας οι νομικοί περιορισμοί έχουν λήξει.

Ακολουθεί μια λίστα με τα έργα που θα εισέλθουν στο Κοινό Κτήμα την 1η Ιανουαρίου 2022. Όταν λήγουν τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα δημιουργικό έργο, τότε γίνονται Κοινό Κτήμα, ελεύθερα προς οποιαδήποτε χρήση.

Εφόσον όμως οι όροι πνευματικών δικαιωμάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η κατάσταση πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου μπορεί να μην είναι ίδια σε όλες τις χώρες.

✔ Δείτε τους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο των οποίων τα έργα εισέρχονται στο Κοινό Κτήμα την 1η Ιανουαρίου 2022 >>


Leave a Comment