ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η υπόθεση Uffizi εναντίον Jean Paul Gaultier από την πλευρά του Κοινού Κτήματος

Τομ προηγούμενο μήνα, η γκαλερί Uffizi μήνυσε τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Jean Paul Gaultier επειδή χρησιμοποίησε το έργο του Sandro Botticelli Η Γέννηση της Αφροδίτης (1483) — το οποίο εκτίθεται στο Uffizi — σε μια συλλογή ρούχων. Ο θάνατος του Μποτιτσέλι το 1510 προηγήθηκε της γέννησης των πνευματικών δικαιωμάτων και οι πίνακές του βρίσκονται στο κοινό κτήμα (Public Domain) παγκοσμίως. Για ποιους λόγους λοιπόν το Ουφίτσι αναλαμβάνει δράση κατά του Gaultier;

Η απάντηση δεν βρίσκεται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αλλά στον ιταλικό κώδικα πολιτιστικής κληρονομιάς, το άρθρο 108 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 42 του 2004 για την ακρίβεια. Το άρθρο αυτό του διοικητικού δικαίου επιβάλλει τέλος παραχώρησης για την εμπορική αναπαραγωγή δημοσίων έργων που καταβάλλεται προκαταβολικά στο ίδρυμα που παραδίδει το έργο. Σημειωτέον, η προσέγγιση διαφέρει επίσης από την έννοια του Paying Public Domain που υπάρχει σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και ο οποίος φορολογεί όλες τις χρήσεις έργων Κοινού Κτήματoς . Σύμφωνα με τον ιταλικό κώδικα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται μόνο για έργα που κατέχουν ιταλικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και απευθείας σε αυτό το ίδρυμα, όχι στο ιταλικό κράτος.

Οι νόμοι για την πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να προωθούν το δημόσιο συμφέρον

Γνωρίζουμε παρόμοιους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα (άρθρο 46 του νόμου αρ. 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς ), στη Γαλλία (άρθρο L621-42 του Code du Patrimoine ) και στην Πορτογαλία ( Διοικητικό Διάταγμα αρ. 10946 /2014 σχετικά με τη χρήση εικόνων Μουσείων, Μνημείων και λοιπών Ακινήτων που διατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς ). Είναι σημαντικό ότι το διοικητικό δίκαιο γενικά και αυτό το είδος κώδικα πολιτιστικής κληρονομιάς ειδικότερα λειτουργούν με διαφορετική λογική από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες η Simone Ariprandi. Το διοικητικό δίκαιο ως τομέας δημοσίου δικαίου διέπει τις σχέσεις μεταξύ νομικών προσώπων και του κράτους και όχι τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Η πρόθεση είναι επομένως η προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και όχι η προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων των δημιουργών.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο νόμος κάνει ακριβώς το αντίθετο από την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος περιορίζοντας de facto το Κοινό Κτήμα. Το Κοινό Κτήμα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο όχι μόνο του συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων μας, αλλά ουσιαστικό για την κοινωνική και οικονομική ευημερία μας, όπως εκφράζεται στο Μανιφέστο του Δημόσιου Τομέα :

[Το Κοινό κτήμα] είναι η βάση της αυτοκατανόησής μας όπως εκφράζεται από την κοινή μας γνώση και κουλτούρα. Είναι η πρώτη ύλη από την οποία αντλείται νέα γνώση και δημιουργούνται νέα πολιτιστικά έργα. Το Κοινό κτήμα λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός που διασφαλίζει ότι αυτή η πρώτη ύλη είναι διαθέσιμη με το κόστος αναπαραγωγής της —σχεδόν μηδενικό— και ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να χτίσουν πάνω της.

Η επιβολή τέλους για τη χρήση ορισμένων έργων του Κοινού Κτήματος Τομέα περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα δημόσια αγαθά και συνεπώς καταπνίγει τη δημιουργικότητα. Το Κοινό κτήμα ο πρέπει να τηρείται και να προφυλάσσεται από προσπάθειες εγκλωβισμού του τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στον πολιτισμό και τη γνώση και τη δημιουργικότητα για να ευδοκιμήσει.

Γιατί λοιπόν ορισμένες χώρες της ΕΕ εκμεταλλεύονται τη φυσική ιδιοκτησία έργων για τα οποία τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει εδώ και καιρό; Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι, οι οποίοι από την οπτική γωνία των εθνικών νομοθετών μπορεί να δικαιολογήσουν αυτό το μέτρο. Το πρώτο είναι οικονομικό. Το δεύτερο θα μπορούσε να είναι ένα πατερναλιστικό επιχείρημα για τη διατήρηση κάποιου ελέγχου στα τεχνουργήματα που κατέχουν τα εθνικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασπίδα τους έναντι υποτιθέμενης κατάχρησης.

Το οικονομικό επιχείρημα δεν αντέχει σε μια απλή ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα τέλη που εισπράττονται μέσω αυτού του μηχανισμού κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό και τα έσοδα που παράγονται αντισταθμίζονται κατά πολύ από το βαρύ κόστος για τα μέλη της κοινωνίας που στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση και να απολαμβάνουν τον πολιτισμό, τη γνώση και την πληροφόρηση.

Η αντίληψη ότι καλλιτέχνες όπως ο Botticelli et al. και το έργο τους απαιτεί προστασία από το ευρύ κοινό διαλύεται επίσης εύκολα. Ενώ κατανοούμε ότι αριστουργήματα όπως η Γέννηση της Αφροδίτης συνδέονται στενά με το Ουφίτσι και αντιπροσωπεύουν την ιταλική κουλτούρα γενικά, αυτό δεν δικαιολογεί ένα οικονομικό εμπόδιο για την επαναχρησιμοποίηση έργων Κοινού Κτήματος . Υπάρχουν επίσης ελάχιστα στοιχεία για την ακατάλληλη χρήση έργων του Κοινού Κτήματος, όπως αναφέρεται στην αναφορά του Οργανισμού των Creative Commons «Ποια είναι τα εμπόδια στον ανοιχτό πολιτισμό;»; Επομένως, δεν βλέπουμε μια βάση για τη διατήρηση του ελέγχου με την τιμολόγηση ανεπιθύμητων χρήσεων για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί βλάβη στη φήμη του έργου, του συγγραφέα ή του ίδιου του ιδρύματος. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι σε μια ανοιχτή κοινωνία, το κοινό πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και να του παρέχεται η δυνατότητα να κάνει χρήσεις που συνάδουν με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης.

Είναι απίθανο να ανησυχεί το Ουφίτσι ότι η εμπορική εκμετάλλευση της Γέννησης της Αφροδίτης καθεαυτή θα δημιουργήσει κίνδυνο φήμης, καθώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική του ίδιου του ιδρύματος να εκμεταλλεύεται τα έργα τέχνης του για εμπορικό κέρδος. Είναι βέβαια θέμα προσωπικού γούστου αν αρέσει σε κάποιον το εμπριμέ πολύχρωμο τούλι παντελόνι του Gaultier ή όχι. Ωστόσο, μια γρήγορη ματιά στο διαδικτυακό κατάστημα Uffizi αποκαλύπτει ότι το ίδρυμα δεν διστάζει καθόλου να πλασάρει το αριστούργημα του Botticelli με παρόμοιους τρόπους. Ο επισκέπτης θα βρει μια τσάντα για ψώνια , μια θήκη γυαλιών (συμπεριλαμβανομένου και ενός πανιού γυαλιών), ένα γάντι φούρνου και παρόμοια αντικείμενα που ενσωματώνουν τη ζωγραφική του Μποτιτσέλι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για να είμαστε σαφείς, το Ουφίτσι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιοει έργα από τη συλλογή του, όπως κρίνει αυτό κατάλληλα για να δημιουργήσει εισόδημα. Αλλά το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι επαγγελματίες του μουσείου ξέρουν καλύτερα πώς να τοποθετούν την Γέννηση της Αφροδίτης σε ένα γάντι φούρνου είναι στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολο.

Ο Μποτιτσέλι δημιούργησε τη Γέννηση της Αφροδίτης κατά τη δεκαετία του 1480 – πριν από περισσότερα από 500 χρόνια – και ωστόσο παραμένει τόσο εμβληματικό παρά την χρήση του από τον Jean Paul Gaultier, τους Simpsons και άλλους εμπορικούς δημιουργούς που αναφέρονται ή ενσωματώνουν το έργο. Η μεταμορφωτική χρήση της Γέννησης — ακόμη και σε εμπορικό πλαίσιο — δεν μειώνει το έργο, αλλά το διατηρεί σχετικό και διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να ζει ως μέρος της πολιτιστικής μας μνήμης.

Εν ολίγοις, ο κώδικας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιταλίας, αν και προωθεί σημαντικές αρχές όπως η διατήρηση και η προστασία της κληρονομιάς, αποτελεί απειλή για το κοινό κτήμα , εις βάρος των δημιουργών, των επαναχρησιμοποιητών και της κοινωνίας στο σύνολό της. Αν και ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι η κατάργηση αυτής της διάταξης από τον ιταλικό κώδικα πολιτιστικής κληρονομιάς, μέχρι να γίνει αυτό υπάρχει χώρος για φορείς για ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να εκπληρώσουν καλύτερα την αποστολή τους και εξακολουθούν να λειτουργούν εντός του πεδίου εφαρμογής του νόμου επιλέγοντας να μην ζητούν την καταβολή τέλους από τους επαναχρησιμοποιητές της δημόσιας κληρονομιάς. Το Uffizi θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να αποσύρει τον ισχυρισμό του και να γιορτάσει πώς η πολιτιστική κληρονομιά επανεφευρίσκεται συνεχώς με νέους και απροσδόκητους τρόπους μέσω της ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης.

Πηγή άρθρου: https://communia-association.org

Leave a Comment