ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

The 4D Research Lab: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εικονική ανακατασκευή για έρευνα και εκπαίδευση

Οι τρισδιάστατες τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό, τη διατήρηση της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Για την υποστήριξη του Twin It! 3D για την πολιτιστική εκστρατεία της Ευρώπης, το 4D Research Lab του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ μοιράζεται πώς η εργασία του χρησιμοποιεί τρισδιάστατες τεχνολογίες στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

A screenshot of a virtual environment created in Mozilla hubs, showing figures with their hands up in a large classical square

ο Εργαστήριο 4D Research (4DRL) στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ χρησιμοποιεί ψηφιακές τρισδιάστατες τεχνολογίες και μεθόδους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και βοηθά ερευνητές και φοιτητές στα έργα τους. Μέσω συνεργασιών με εξωτερικούς ερευνητές, μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς, το εργαστήριο αναλαμβάνει έργα στα οποία χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης για την αντιμετώπιση ερευνητικών ερωτημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με παραδοσιακές μεθόδους.

Οι μελέτες περιπτώσεων ποικίλλουν, από μεμονωμένα αντικείμενα έως ολόκληρες γειτονιές που καταγράφονται, αναλύονται και ανακατασκευάζονται εικονικά χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό και υλικό, όπως drones, τρισδιάστατους σαρωτές και εξοπλισμό φωτογραμμετρίας. Το εργαστήριο συνεργάζεται επίσης σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διεπαφών και ερευνητικών κόμβων όπου τα τρισδιάστατα μοντέλα και οι εικονικές ανακατασκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εξερευνηθούν σε στενή συνεργασία με τις πηγές τους.

Μία από τις βασικές πτυχές του έργου του 4DRL είναι η εστίαση στην ενδελεχή τεκμηρίωση της διαδικασίας 3D ανακατασκευής και στην ανάπτυξη καινοτόμων ροών εργασίας που μπορούν να γενικευθούν και να εφαρμοστούν ευρέως. Επιπλέον, το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία διδακτικού υλικού και μαθημάτων σε επίπεδο Bachelor και Master, όπου οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τεχνικές τρισδιάστατης μοντελοποίησης.

Από την αστική ιστορία στα Mozilla Hubs – παραδείγματα τρισδιάστατων έργων

Με τα χρόνια, το 4DRL έχει πραγματοποιήσει διάφορα έργα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις τρισδιάστατης μοντελοποίησης για τη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων, τη βοήθεια στην αποκατάσταση κατεστραμμένων αντικειμένων και την επικοινωνία ιστορικών αφηγήσεων μέσω καινοτόμων ψηφιακών πλατφορμών.

Για παράδειγμα, ερευνητές στο 4DRL δημιούργησαν ένα Τρισδιάστατη ανακατασκευή του δημαρχείου του 15ου αιώνα στο Γκούντα για τη διερεύνηση της χρήσης αυτού του δημόσιου χώρου (έργο ανάθεσης από Nathan van Kleij) και μια τρισδιάστατη απεικόνιση αρκετών οικοδομικών φάσεων της Πανεπιστημιακής Συνοικίας στο Άμστερνταμ για να οπτικοποιηθούν οι αλλαγές αυτού του συγκροτήματος με την πάροδο του χρόνου (έργο που ξεκίνησε από Λεξ Μπόσμαν και την Πατρίσια Λούλοφ).

Ένα ακομα έργο που επικεντρώνεται στην αστική ιστορία είχε στόχο την ανακατασκευή ενός τμήματος της παλιάς εβραϊκής γειτονιάς στο Άμστερνταμ. Κάτω από τον τίτλο «ζωή στο δρόμο(«Street life»), αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας στην οποία το έργο  Amsterdam Time Machine  συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο να συγκεντρώσει διάφορα σύνολα δεδομένων από αρχεία και συλλογές για το εβραϊκό Άμστερνταμ. Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της περιοχής θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης και ερευνητικός κόμβος όπου μπορούν να εξερευνηθούν σύνολα δεδομένων.

Ορισμένα έργα επικεντρώνονται σε μουσειακά αντικείμενα, όπως ένα που ανατέθηκε από το μουσείο στο Μάαστριχτ Bonnefanten , το οποίο είχε ως στόχο να βοηθήσει τη φυσική αποκατάσταση του Shigiory Torbinata. Αυτό το έργο τέχνης δημιουργήθηκε το 1966 από τον Ολλανδό καλλιτέχνη Ferdi Tajiri (1927-1969). Για να διευκολυνθεί η αποκατάσταση του πολύχρωμου υφάσματός του, το οποίο είχε υποστεί ζημιά από τον ήλιο, έγινε μια τρισδιάστατη σάρωση του έργου τέχνης, επιτρέποντας την ψηφιακή αποκατάσταση και επανεκτύπωση του κατεστραμμένου υφάσματος.

 Examples of recent 4D Research Lab projects, clockwise: The 3D reconstruction of the fifteenth-century town hall in Gouda; a schematic geo-located 3D visualisation of a part of the Amsterdam Jewish Quarter in the early seventeenth century; two interactive virtual environments created using Mozilla Hubs; a step of the digital restoration process of the Shigiory Torbinata artwork from the Bonnefanten museum in Maastricht

Με to  Virtual Past Places  – μια πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης, που αναπτύχθηκε με το Mozilla Hubs – Οι χρήστες μπορούν να βιώσουν το παρελθόν πλοηγώντας σε εικονικές ιστορικές ανακατασκευές ή τρισδιάστατα μοντέλα βασισμένα στην πραγματικότητα, για παράδειγμα, αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών. Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης εικονικές εκθέσεις όπως το «Αναπηρία και αρρώστια στην αρχαιότητα», μια εξερεύνηση πολυμέσων του θέματος που δημιουργήθηκε για το Μουσείο Allard Pierson. Άλλα περιβάλλοντα αναπτύσσονται και δοκιμάζονται επί του παρόντος από τα μέλη του 4DRL. Τα χρησιμοποιούμε ως διδακτικό υλικό σε μια σειρά μαθημάτων στη σχολή ανθρωπιστικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της VR στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τέλος, το έργο Museaal Verleden που χορηγήθηκε πρόσφατα προτείνει μια καινοτόμο χρήση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης και της εικονικής πραγματικότητας για να επιτρέψει την επίσκεψη σε προηγούμενες εκθέσεις μουσείων. Μια κοινή πρωτοβουλία των Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ, το Μουσείο Allard Pierson, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, το 4DRL και διάφορους ιδιωτικούς εταίρους, αυτό το έργο στοχεύει να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη VR για την (ανα)κατασκευή εκθέσεων που δεν είναι πλέον προσβάσιμες. Με έμφαση στο εύχρηστο λογισμικό και μια ευρέως εφαρμόσιμη μεθοδολογία, το πρωτότυπο θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας Mozilla Hubs και θα λάβει την πρώτη διεθνή έκθεση σκηνογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Stedelijk το 1922 ως μελέτη περίπτωσης. Για να εξυπηρετηθούν οι σχεδιαστές και οι ερευνητές που επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αντικείμενα τέχνης μέσα από το εικονικό περιβάλλον, έχει δημιουργηθεί μια διεπαφή για άμεση πρόσβαση και εισαγωγή αντικειμένων συλλογής από το Europeana.eu.

Τρέχουσες προκλήσεις και ελπίδα για το μέλλον

Μια πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το εργαστήριο στα έργα του είναι η ποικιλομορφία των περιπτωσιολογικών μελετών και τα μοναδικά ερευνητικά τους ερωτήματα. Αυτά συχνά απαιτούν την υιοθέτηση τουσ ‘αυτό προσεγγίσεις, όπου διάφορες μέθοδοι συνδυάζονται για να δημιουργήσουν την καταλληλότερη ροή εργασίας. Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι ο καθορισμός της καλύτερης στρατηγικής για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και προσβασιμότητας των ψηφιακών στοιχείων που δημιουργούνται.

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου τα τρισδιάστατα μοντέλα και η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα και να εξερευνηθούν σε διαδραστικές πλατφόρμες, εμπλουτισμένες με δεδομένα συμφραζομένων για την ενίσχυση της κατανόησης και της επαναχρησιμοποίησης στην έρευνα και την εκπαίδευση. Επί του παρόντος, διερευνούμε τις δυνατότητες των τεχνολογιών VR και AI για τη δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών μάθησης, την αντιμετώπιση σύνθετων ερευνητικών ερωτημάτων, την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και την προώθηση διεπιστημονικών συνεργασιών. Τελικά, ελπίζουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα συμπέσουν με την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού, μειώνοντας το εμπόδιο για τη χρήση των τρισδιάστατων τεχνολογιών μεταξύ των ερευνητών, των φοιτητών και των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μάθετε περισσότερα

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του 4D Research Lab και το Κανάλι στο youtube για να μάθετε περισσότερα για τη δουλειά του.

Πηγή άρθρου: https://pro.europeana.eu/

Leave a Comment