ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

O Μέντορας, το επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Ένα σημαντικό επιστημονικό περιοδικό που έχει στόχο την παραγωγή και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που έχει σχέση με την εκπαίδευση, εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά και διατίθεται στην πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ. Πρόκειται για τον Μέντορα, το περιοδικό επιστημονικών και εκπαιδευτικών ερευνών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολικής (ΙΕΠ).

Η έκδοση του Μέντορα ξεκίνησε το 1999 από το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 2016 το περιοδικό εκδίδεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από τον Μάρτιο του 2023 ο Μέντορας έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων eJournals της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το περιοδικό απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Στο περιοδικό δημοσιεύονται, μετά από διπλή «τυφλή» κρίση, πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό. Οι επιστημονικές εργασίες εστιάζουν σε εκπαιδευτικά θέματα και μπορεί να είναι πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα ή θεωρητικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα, σε μια θεωρία ή εφαρμογή, καθώς επίσης βιβλιοκρισίες επί επιστημονικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Κατά καιρούς εκδίδονται ειδικά αφιερωματικά τεύχη με αφορμή ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης.

Στην πλατφόρμα eJournals, στη διεύθυνση https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mentoras διατίθεται, σε πρώτη φάση, το τρέχον 21ο τεύχος του Μέντορα, το οποίο περιλαμβάνει εννέα άρθρα. Στο τεύχος διερευνώνται σύγχρονα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως η ποιότητα και η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας, η διδασκαλία της λογοτεχνίας, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, η οπτικοακουστική παιδεία, καθώς επίσης ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο Μέντορας εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο, στην ελληνική γλώσσα και με σύντομες περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους όποτε το επιθυμούν, χωρίς να περιμένουν πρόσκληση για νέο άρθρο.

Στην πλατφόρμα eJournals θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα προηγούμενα τεύχη του Μέντορα. Μπορείτε να βρείτε τα τεύχη 1-13 στον σύνδεσμο: http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/, τα τεύχη 14-20 στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/library/index.php/mentoras-ekdoseis-i-e-p και από τον τόμο 21 στον σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mentoras.

Η ανανεωμένη πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

H ανανεωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ συγκεντρώνει και αναδεικνύει σε μία κεντρική πύλη ανοικτής πρόσβασης την επιστημονική παραγωγή της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Αποτελεί μια φιλική πλατφόρμα αναζήτησης και διάθεσης έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου, η οποία συνεχώς διευρύνεται και περιλαμβάνει ήδη 72 επιστημονικά περιοδικά με περισσότερα από 20.200 άρθρα πλήρους περιεχομένου, από 65 εκδότες.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα  να αναζητήσουν δημοσιευμένα άρθρα με βάση λέξεις-κλειδιά ή το όνομα του συγγραφέα ή το επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, καθώς καλύπτονται όλα τα επιστημονικά πεδία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική και Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας. Η online ανάγνωση του περιεχομένου γίνεται σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές (ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα online, αρχείο PDF) και γλώσσες.

Η υπηρεσία ePublishing@EKT, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την πλατφόρμα eJournals και τις πλατφόρμες eProceedings για πρακτικά συνεδρίων και eBooks για βιβλία, είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση επιστημονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης. Συμβάλλει δε καταλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, προωθώντας την Ανοικτή Επιστήμη.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα επιστημονικό περιοδικό ή επιθυμούν να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με στόχο τη διεύρυνση του ανοικτά διαθέσιμου ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα..

H τεχνολογική αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας eJournals και της υπηρεσίας ePublishing, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/29902

Leave a Comment