ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Διδασκαλία & Μάθηση με ΤΝ»

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τετραλογίας -έχει προηγηθεί το βιβλίο για την Python για μικρές ηλικίες- που έχουν στόχο να εισαγάγουν αρχάριους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές από μικρές ηλικίες, στον προγραμματισμό και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αιχμής στη διδασκαλία και μάθηση.

Η απόφαση να γραφτεί το βιβλίο για ΤΝ στην αγγλική, ήταν αποτέλεσμα της αποδοχής που είχε το βιβλίο για Python, το οποίο μεταφράζεται στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κροατικά και Τουρκικά. Αναπτύχθηκε κάτω από άδεια Creative Commons, με στόχο να βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και έναν φιλικό οδηγό για την ΤΝ στην εκπαίδευση. Αποτελείται από 200 σελίδες και 14 ενότητες, ενώ για ευκολία είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη μυθολογία και ιστορικές αναφορές σε προσπάθειες του ανθρώπου να δημιουργήσει «τεχνητή ζωή», με πρώτο το παράδειγμα του Τάλου, που δημιούργησε ο Ήφαιστος με σκοπό να προστατεύει την Κρήτη. Αναφέρονται επίσης και άλλοι μύθοι, αλλά και κατασκευές του ανθρώπου, όπως τα Αυτόματα. Γίνεται επίσης μια αναφορά στο πώς σήμερα χρησιμοποιούμε καθημερινά ΤΝ ακόμη και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε, στα κινητά μας τηλέφωνα, στους χάρτες για το αυτοκίνητό μας, ακόμη και στις σειρές που επιλέγουμε -ή μας «επιλέγονται»- σε συνδρομητικές υπηρεσίες.

Στο δεύτερος μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται εργαλεία όπως το ChatGPT. Αρχικά παρουσιάζεται η παραγωγή κειμένου μέσω αυτού, ενώ στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, τόσο για δημιουργία περιεχομένου (γλωσσικά κείμενα, ασκήσεις στα μαθηματικά) όσο και στη δημιουργία κώδικα προγραμματισμού. Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε τρόπους χρήσης του ChatGPT από μαθητές όλων των βαθμίδων.

Μια σημαντική κατηγορία εργαλείων ΑΙ που παρουσιάζονται, αφορούν τη δημιουργία εικόνων και γραφικών. Έμφαση δίνεται στο Bing Create, που βασίζεται στο DALL-E, καθώς και η αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη. Παρουσιάζονται επίσης εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων, όπως το Tome.app, που επιτρέπουν την άμεση δημιουργία περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και εικόνων ή και γραφημάτων σε διαφάνειες. Ακολουθούν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν τη δημιουργία πολύπλοκων γραφικών παραστάσεων μέσω περιγραφής με κείμενο, καθώς και εργαλεία παραγωγής μουσικής.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, δίνεται έμφαση στον προγραμματισμό και εμβαθύνουμε στη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning). Δίνονται παραδείγματα με τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, το Teachable Machine, που επιτρέπει τη δημιουργία και μοντέλων, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να εξαγάγουμε και να ενσωματώσουμε σε ιστοσελίδες ή σε περιβάλλοντα προγραμματισμού όπως το RAISE Playground του ΜΙΤ, το οποίο βασίζεται στο Scratch 3.0. To Playground επίσης παρουσιάζεται, ως το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το Machine Learning for Kids, ένα διαδικτυακό περιβάλλον δημιουργίας μοντέλων μέσω μηχανικής μάθησης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην έκδοση του Scratch 3.0 που έχει δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Το βιβλίο, όπως έχει αναφερθεί, έχει δημιουργηθεί από την αρχή ως ebook. Ως εκ τούτου, μπορεί να προβληθεί σε tablet ή υπολογιστές (ή και να εκτυπωθεί). Η αγγλική έκδοση είναι άμεσα διαθέσιμη από τη σελίδα https://mathisis.org, ενώ αναμένεται τέλος Φεβρουαρίου και η ελληνική έκδοση.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί επίσημα, υβριδικά, στις 24 Ιανουαρίου, στο Μουσείο Υπολογιστών, με δυνατότητα παρακολούθησης από το διαδίκτυο. Μπορείτε να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε διαδικτυακά, μέσω της διεύθυνσης https://tinyurl.com/macday2024.

Leave a Comment