ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

✩ Η Βιβλιοθήκη της Τεχνητής Νοημοσύνης [ ✔23 ανοικτά ψηφιακά βιβλία στα ελληνικά ]

✔ Συγκεντρώσαμε σε μία λίστα όλα τα ελληνικά ψηφιακά βιβλία που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και διανέμονται ελεύθερα:

 1. «Τεχνητή Νοημοσύνη – Μια εισαγωγική προσέγγιση» – Σύγγραμμα της Αικατερίνης Γεωργούλη
 2. «Τεχνητή Νοημοσύνη: Διδασκαλία & Μάθηση με ΤΝ» – Εγχειρίδιο του Αλέξανδρου Κοφτερού
 3. «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη – Μια ολιστική προσέγγιση» – Σύγγραμμα των Βασίλειου Καμπουρλάζου, Γεώργιου Παπακώστα
 4. «Εντοπισμός και ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης» – Συλλογικό έργο: Εύη Σαχίνη, Κωνσταντίνος Σιουμάλας-Χριστοδούλου, Στέφανος Χριστόπουλος, Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Νίκος Καραμπέκιος, Νένα Μάλλιου
 5. «Οι μηχανές με ξαφνιάζουν με μεγάλη συχνότητα» – Αποφθέγματα του Άλαν Τούρινγκ
 6. «Υπολογιστική υφολογία» – Σύγγραμμα του Γεωργίου Μικρού
 7. «Υπολογιστική γλωσσολογία»– Συλλογικό έργο: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος Τσαλίδης, Παναγιώτης Γάκης, Θεόδωρος Κόκκινος
 8. «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού με Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας» – Σύγγραμμα του Ευάγγελου Χ. Παπακίτσου
 9. «Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού – Η γλώσσα Prolog» – Συλλογικό έργο: Ηλίας Σακελλαρίου, Νικόλαος Βασιλειάδης, Πέτρος Κεφαλάς, Δημοσθένης Σταμάτης
 10. «Αναπαράσταση Οντολογικής Γνώσης και Συλλογιστική» – Σύγγραμμα του Γεωργίου Στάμου
 11. «Ασαφή και νευροασαφή συστήματα – Ασαφής Βαθεία Μάθηση» – Σύγγραμμα του Πάρι Μαστοροκώστα
 12. «Ευφυή Συστήματα Συστάσεων» – Σύγγραμμα του Παναγιώτη Συμεωνίδη
 13. «Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στην Ιατρική» – Εγχειρίδιο του Δημήτριου Ι. Γκορίλα
 14. «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εφαρμογές της Ψηφιακής Υγείας» – Συλλογικό έργο: Διονύσιος Δημήτριος Κουτσούρης, Ουρανία Πετροπούλου, Αθανάσιος Αναστασίου, Γεώργιος Ματσόπουλος
 15. «Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών» – Συλλογικό έργο: Ευριπίδης Μάρκου, Ευάγγελος Κρανάκης, Αριστείδης Παγουρτζής, Danny Krizanc
 16. «Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Κίνησης με Εφαρμογές σε Ρομποτικά Συστήματα και σε Ευφυή Οχήματα» – Σύγγραμμα του Ηλία Ξυδιά
 17. «Εισαγωγή στη Μηχατρονική» – Σύγγραμμα των Γεώργιου Ταϊρίδη, Γεώργιου Σταυρουλάκη
 18. «Δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση για εκπαιδευτικούς» – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 19. «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη» – Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη συσταθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 20. «Κατανοώντας το μέλλον – Τεχνητή νοημοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα» – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 21. «Άνθρωποι, μηχανές, ρομπότ και δεξιότητες» – Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 22. «Αριστεία και εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη» – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 23. «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ: Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Leave a Comment